آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

نرمش های تقویتی مچ پا

2891 orig

هدف از انجام نرمش های تقویتی مچ پا قوی کردن عضلات اطراف ساق پا است. نرمش های تقویتی پا را معمولا وقتی شروع میکنند که بیمار قبلا با انجام نرمش های کششی توانسته باشد دامنه حرکتی مچ پا را تا حدود 50 درصد بهبود دهد. در این زمان نرمش های تقویتی مچ پا شروع شده و نرمش های کششی ادامه یافته تا وقتی که دامنه حرکتی مفصل به طور کامل به وضعیت طبیعی برسد.

نرمش های تقویتی مچ پا را میتوان به کمک مقاومت یک کش و یا با استفاده از نیروی وزن بیمار و بصورت سرپا انجام داد. نرمش های ایستاده را فقط وقتی انجام میدهیم که پزشک معالج به اجازه ایستادن سرپا را به بیمار بدهد.

مهمترین نرمش های تقویتی مچ پا با استفاده از یک ریسمان کشی عبارتند از

حرکت مچ پا به عقب تحت مقاومت

برای انجام این نرمش های تقویتی روی زمین بنشینید و یک پای خود را کاملا به سمت جلو و به طرف دیوار بکشید. با گره زدن دو سر یک نوار لاستیکی یک حلقه لاستیکی درست کنید. یک سر حلقه را به دیوار جلو متصل کنید و حلقه را از پشت پای خود عبور دهید. آنقدر از دیوار فاصله بگیرید که مچ پای شما کاملا در حالت خم به پایین باشد و نوار لاستیکی هم در حالت مستقیم قرار گیرد.

مچ پای خود را به سمت بالا حرکت دهید بطوریکه انگشتان شما به سرتان نزدیک تر شوند و در حالیکه حلقه لاستیکی تحت کشش قرار گیرد. در این حال حلقه لاستیکی یک کشش را به پای شما و به طرف پایین وارد میکند. سپس به آرامی پا را به حالت اول برگردانید. این نرمش های تقویتی را در سه مرحله ده تایی تکرار کنید.

3714 orig

روش دیگر اتصال یک وزنه از طریق یک ریسمان به پنجه پا است. پا را بر روی میز گذاشته و وزنه را از میز آویزان میکنیم. بالا آوردن پا موجب بالا آمدن وزنه شده و موجب میشود مچ پا بر علیه وزن وزنه نیرو اعمال کند.

حرکت مچ پا به پایین تحت مقاومت

روی زمین بنشینید و یک پای خود را کاملا به سمت جلو بکشید. با گره زدن دو سر یک نوار لاستیکی یک حلقه لاستیکی درست کنید. یک سر حلقه را با دستان خود گرفته و حلقه را از کف پای خود و از زیر پنجه پا عبور دهید. در این نرمش ها ، مچ پای خود را به سمت پایین حرکت دهید بطوریکه انگشتان شما از سرتان دور تر شوند و در حالیکه حلقه لاستیکی تحت کشش قرار گیرد. در این حال حلقه لاستیکی یک کشش را به پای شما به طرف بالا وارد میکند. سپس به آرامی پا را به حالت اول برگردانید. این نرمش های تقویتی مچ پا را در سه مرحله ده تایی تکرار کنید.

حرکت چرخشی مچ پا به داخل تحت مقاومت

برای انجام این نرمش های تقویتی مچ پا روی زمین بنشینید و دو پای خود را کاملا به سمت جلو بکشید بطوریکه یک پای شما در روی پای دیگر قرار بگیرد . با گره زدن دو سر یک نوار لاستیکی یک حلقه لاستیکی درست کنید. یک سر حلقه را از زیر پنجه پای زیرین عبور دهید و سپس آنرا از زیر پای رویی عبور دهید. سر دیگر حلقه لاستیکی را با دستان خود بگیرید.

پای زیرین را به سمت داخل بچرخانید بطوریکه حلقه لاستیکی در مقابل حرکت آن مقاومت ایجاد کند. سپس به آرامی پا را به حالت اول برگردانید. این نرمش های تقویتی مچ پا را در سه مرحله ده تایی تکرار کنید.

حرکت چرخشی مچ پا به خارج تحت مقاومت

برای انجام این نرمش های تقویتی مچ پا روی زمین بنشینید و دو پای خود ا کاملا به سمت جلو بشید بطوریکه فاصله دو پای شما به اندازه عرض شانه شما باشد. با گره زدن دو سر یک نوار لاستیکی یک حلقه لاستیکی درست کنید. یک سر حلقه را از زیر پنجه یک پا عبور دهید و سپس آنرا از کنار خارجی پای دیگر عبور دهید. سر دیگر حلقه لاستیکی را با دستان خود بگیرید. پای را به سمت خارج بچرخانید بطوریکه حلقه لاستیکی در مقابل حرکت آن مقاومت ایجاد کند. سپس به آرامی پا را به حالت اول برگردانید. این نرمش های تقویتی مچ پا را در سه مرحله ده تایی تکرار کنید.

برای مطالعه ” نرمش های مچ پا ” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

پمپ کنترل درد

سیستمهای فعال شونده توسط بیمار برای کنترل درد، در20 سال شرح داده است. وسیله اولیه یک ماشین بود، که بیدردی

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان