آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

حرکات اصلاحی گردن

Locust-Pose

عارضه گردن گج

کج شدن گردن و سر، در واقع انحراف طرفی مهره‌ها است.

1- اگر فرد پشت صفحه شطرنجی ایستاده و بینی او متمایل به سمت یکی از خطوط صفحه شطرنج باشد، این نشانه از گج شدن گردن می‌باشد.

2- نگاه به شکل ظاهری فرد.

3- توجه به لاله‌های گوش پشت صفحه شطرنجی.

 حرکات اصلاحی

1- خم كردن گردن به سمت تحدب

2- حركت بالا با اعمال فشار

3- استفاده از گردنبند طبی برای رفع گردن کج

4- بالشت بلند در سمت مقعرقرار دهد

قوس گردن

در این عارضه ،سر و گردن جلوتر از مركز ثقل قرار گیردیعنی افزایش قوس گردنی

1- نگاه به شكل ظاهری

2- استفاده از صفحه شطرنج ، فرد پشت صفحه ایستاده به پهلو طوریكه خط نشانه از لاله گوش و لگن و غوزك پا بگذرد اگر سر جلو تر قرار گیردعارضه قوس گردن است

3- خط شاقولی

حرکات اصلاحی

1- تقویت عضلات گردن با استفاده از فشار دادن دست به سر و کشیدن سر به عقب.

2- ایستادن کنار دیوار و نزدیک کردن مهره‌های گردن به دیوار.

3- استفاده از بالشت کوتاه برای تقویت عضلات گردن.

4- قرار دادن کتاب روی سر و با حالت کشش، سعی کردن در راه رفتن.

5- خوابیدن به شکم و بالا آوردن سر.

6- خوابیدن به شکم و یکی یکی بالا آوردن دست‌ها و کشش آنها.

گردن صاف

كاهش قوس گردنی را عارضه صافی گردن گویند

1- صفحه شطرنج ، تست مثل سر به جلو ولی باید سر عقب تر از خط مبنا قرار گیردو چانه به سینه نزدیك باشد

2- خط شاقولی

حرکات اصلاحی

1- تقویت عضلات گردن.

2- کشیدن سر به جلو در حالت نشسته.

3- حرکت با اعمال مقاومت.

4- تلاش برای نزدیک کردن چانه به گودی گردن.

برای مطالعه ” حرکات اصلاحی قوس گردن ” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان