آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

توانبخشی در سوختگی

burn wound care

به چند دلیل اندازه  و محل آسیب سوختگی مهم می باشد. آسیبهای بزرگتر سوختگی درارتباط با مرگ و میر  بالاتر و محتملا عوارض مهم تر می باشند. تناسب نسبی سطح كلی بدن  كه برروی سر و اندام ها انجام می شود براساس سن متغیر می باشد.  تخمین سطح كلی بدن  سوختگی می تواند با استفاده از ابزاری مثل چارت Iund و Browder محاسبه شود. تخمین های دیگر اندازه  سوختگی می تواند بوسیله ی پیروی قانون 9 یا تخمین این كه كف دست بیمار تقریباً 1%  سطح كلی بدن را شامل می شود انجام شود.

زخم های سطحی به طور مشخص قرمز و دردناك و بدون ترشح یا با ترشح كم همراهند. عمق این سوختگی ها محدود به اپیدرم بوده و در ظرف 7 روز بهبودی رخ می دهد. این زخمها به پانسمان و مداخلات جراحی نیاز ندارند و خطر  جای زخم  در آنها خیلی پایین است.  یك مثال شایع از این سوختگی ها، آفتاب سوختگی می باشد.

 سوختگی های با ضخامت ناکامل به ٢ گروه سطحی و عمقی تقسیم می شوند. در نوع سطحی ترشح  زخم خفیف تا متوسط می باشد.  در این نوع عمق سوختگی در حد لایه های سطحی درم است.  تاول های شل یا سفت ممكن است با مایع سروز پر شوند. این زخم ها دردناك ترند ولی به طور مشخص ظرف 7 تا 14 روز التیام می یابند. خطر  جای زخم  این زخم ها پایین  ولی ممكن است تغییرات پگمانتاسیون پوستی در درازمدت ایجاد كنند.

 سوختگی های با ضخامت ناکاملعمقی،تاول های كمتری نسبت به نوع سطحی دارد.این زخم ها با ترشح  متوسط تا شدید همراه می باشند.دراین نوع سوختگی لایه های عمقی تردرم درگیرمی شوند.این زخم ها دردناكند و ممكن است در عرض 14 تا 21 روز التیام یابند.  بعضی از این سوختگی های عمقی در این چارچوب زمانی بهبود نمی یابند. التیام زخم التهابی طول كشیده در سوختگی با ضخامت ناکامل عمقی دیده می شود كه باعث افزایش قابل توجه خطر  جای زخم  می شود.  سوختگی های با ضخامت كامل، اپیدرم و كل درم را تخریب كرده و می توانند به ساختمان های عمقی تر گسترش یابند.  ناحیه دچار سوختگی ممكن است در لمس یا حس سوزن مستقیماً دردناك نباشد ولی ممكن است دردی با منشأ و بافت مرده زیرین،سوختگی های محیطی یا تخریب ساختمان های مجاور داشته باشیم.  این زخم ها به طور مشخص رنگ پریده و با حداقل ترشح همراهند.  جای زخم  قابل توجه تقریباً مشخصه آسیبهای سوختگی با تمام ضخامت می باشد.

یكی از نمونه های مراقبت توسط سیستم مدل طب فیزیکی و توانبخشی سوختگی تگزاس شمالی با تاكید برارزیابی زودرس ومناسب بوسیله متخصص طب فیزیکی و تیم توانبخشی پایه گذاری شده است. دراین مدل یك متخصص طب فیزیکی،هر بیمار بستری شده در مركز سوختگی را ویزیت می كند.  متخصص طب فیزیکی و توانبخشی همین طور در راندهای هفتگی تیم وجلسات تیم علمی سوختگی شركت می كند.  متخصص طب فیزیکی مشاوره های سوختگی را در دو مکان،هم مركز سوختگی ثالث وهم در كلینیك مخصوص در یك مراكز روستایی انجام می دهد.  با این كه این مدل درقسمت دیگر كشور اجرا نمیشود ممكن است استفاده از آن بعنوان یك مدل كه چگونه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی میتواند تیم سوختگی را تکمیل کند مفید باشد.  اغلب متخصصین طب فیزیکی در ایالات متحده بطور معمول بیماران سوخته را فقط در صورت انتقال آنها به واحد بستری توانبخشی می بینند.

توانبخشی سوختگی

مراقبتهای سوختگی مدرن منجر به افزایش چشمگیر بقای بیماران بدنبال آسیب سوختگی شده است.

بازمانده های آسیب سوختگی دچار جای زخم ، قطع عضو ، عوارض عضلانی اسکلتی  و آسیبهای روحی-روانی  مهمی می باشند.  با وجود جوان بودن اكثر بازمانده ها ، انجام اقداماتی جهت عملکرد مجدد اجتماعی فرد و برگشتن به كار با اهمیت می باشد.  تخمین زده می شود در ایالت متحده تنها سالیانه یك میلیون نفر نیاز به درمان آسیبهای سوختگی دارند. مراقبتهای سوختگی در آینده با چندین چالش  روبه رو خواهد بود كه علت های آن شامل سالخوردگی جمعیت، گرانی و پیچیدگی درمان سوختگی، كمبود شایع و قابل پیش بینی جراحان سوختگی، و نبودن مراکز مناسب توانبخشی سوختگی است.

برای مطالعه ” کمک های اولیه در سوختگی” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

ورزش لاغری

برخی از افراد که چربی دارند و باعث میشود که اندامشان اصلا خوشایند نباشد برای آنها  ورزشی را برای لاغری

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان