آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

بررسي هاي آزمايشگاهي در تشخيص علت كمردرد

ترموگرافي در تشخیص علت کمردرد

در اين روش براي اندازه گيري تغييرات گرمايي بين دو طرف بدن يا دماي ارگان خاصي از اشعه ي مادون قرمز استفاده مي كنند . ترموگرافي براي تشخيص وجود يا عدم وجود فشار بر روي ريشه هاي عصبي بكار
برده مي شود .

سونوگرافي در تشخیص علت کمردرد

در تشخیص علت کمردرد با امواج اولتراسوند (سونوگرافی) ، از امواج صوتي با فركانس بالا براي گرفتن تصاوير درون بدن استفاده مي كند. بازتاب هاي امواج صوتي ثبت شده و در همان زمان به صورت تصوير قابل مشاهده اند. اين روش مي تواند زخم ها و آسيب ها را در عضلات ، ليگامنت ها ، تاندون ها و ساير بافت هاي نرم نشان دهد .

ميلوگرام در تشخیص علت کمردرد

نوعي عكس برداري با اشعه ي  X است و در آن نوعي رنگ مخصوص به درون ستون مهره ها تزريق مي شود كه در عكس بخوبي قابل رؤيت است . ميلوگرام ها نيز قدرت تشخيص عكس برداري با اشعه ي X را
افزايش مي دهند . در اين روش ، رنگ متمايز به درون كانال مهره اي تزريق شده و اين امكان فراهم مي آيد كه طناب نخاعي و اعصابي كه توسط ديسك هاي فتق شده يا شكستگي ها تحت فشار قرار گرفته اند بخوبي توسط عكس برداري با اشعه ي X قابل مشاهده باشند. اين نوع عكس برداري به تشخيص فتق ديسك ، فشار وارد بر ستون مهره ها و عصب ها و تومورها كمك مي كند .
قبل از پيدايش CT اسكن و MRI، ميلوگرام تنها آزمون تشخيص فتق ديسك توسط جراحان بود. میلوگرام معمولا در تركيب با سی تی اسكن بكار برده مي شود و براي انجام آن حدود 24 ساعت بستري در بيمارستان لازم است. بدنبال اين روش سردرد، تهوع و استفراغ در 10 تا 12 درصد افراد گزارش شده است .

ديسكوگرافي در تشخیص علت کمردرد

ديسكوگرافي عبارت است از تزريق يك رنگ متمايز به درون ديسك مهره اي كه درد از آن ناشي مي شود و با اهداف تشخيصي و همچنين ، تسكين درد مورد استفاده قرار مي گيرد . اين روش گونه اي ديگر از عكس
برداري با اشعه ي X است و از دو بخش تشكيل شده است . در ابتدا يك سوزن به درون ديسك مصدوم وارد شده و saline به درون آن تزريق مي شود تا فشار درون ديسك افزايش يابد. در صورتيكه دوباره درد ايجاد شود ديسك به عنوان منبع درد شناخته مي شود. در بخش دوم نوعي رنگ به درون ديسك تزريق مي شود و مي تواند مناطق آسيب ديده، ناهنجاري هاي هسته ديسك و گسيختگي آن را در عكس برداري كه پس از تزريق انجام مي شود نشان دهد . در ديسكوگرافي تزريق به ديسك سالم سبب ايجاد ناراحتي مختصري مي شود ، ولي درصورتيكه تزريق به ديسك معيوب انجام گيرد درد كاملا متوقف مي شود كه حتي ممكن است تا چند روز ادامه يابد .
ديسكوگرافي تنها موقعي انجام مي گيرد كه جراح قصد برداشتن يك يا چند ديسك دردناك را داشته باشد و اغلب براي بيماراني پيشنهاد مي شود كه نيازمند جراحي كمر بوده و يا درد آنان با روش هاي درماني بكار
گرفته شده بهبود نيافته است .

اسكن استخوان در تشخیص علت کمردرد

آزمون ويژه اي است كه در آن ذرات راديواكتيو به درون خون تزريق مي شوند . اين ذرات قابل تشخيص اند . اين ذرات در نواحي شكستگي ، عفونت و تومور تجمع X در عكس برداري توسط اشعه ي مي كنند و تصاوير توليد شده توسط اسكنر به كامپيوتر فرستاده مي شوند تا بخش هايي كه داراي متابوليسم استخواني و يا جريان خون نامنظم هستند و همچنين ميزان بيماري مفصل مورد ارزيابي قرار گيرند . پس از شناسايي اين نقاط از تصاوير سی تی اسکن و ام آر آی براي يافتن جزئيات بيشتر استفاده مي شود.

نوار عصب و عضله در تشخیص علت کمر درد

الکترومیوگرافی (نوار عصب و عضله) فعاليت الكتريكي را در يك عصب بررسي كرده و مي تواند ضعف عضلاني ناشي از آسيب يا اختلال عصبي در كنترل حركتي را شناسايي كند. به عبارت ديگر، الکترومیوگرافی نشان مي دهد آيا مشكلي در عصب هايي كه به اندام پاييني مي روند وجود دارد يا خير. الکترومیوگرافی را معمولا براي تعيين ريشه هاي عصبي تحت فشار توسط ديسك فتق شده مورد استفاده قرار مي دهند. در اين آزمون سوزن هاي كوچكي را به درون عضلاتي كه توسط هر ريشه عصبي تحت پوشش قرار مي گيرند ( مثلا ماهيچه هاي پا ) فرو مي كنند. بسته به شرايط عصبي، پزشك دو مجموعه الكترود (مشابه الكترودهاي بكار رفته در الكترود كارديوگرام) را بر روي پوست عضلات قرار مي دهد . دسته اول الكترودها شوك ملايمي در بيمار ايجاد مي كنند كه به عضله ي خاصي هدايت مي شوند . در صورتيكه تغييري در عملكرد عصب ايجاد شود عضله انواع متفاوتي از پيام هاي الكتريكي را ارسال مي كند. مجموعه ي دوم الكترودها جهت ثبت سيگنال هاي الكتريكي عصب مورد استفاده قرار مي گيرند و پزشك از اين اطلاعات به وجود آسيب عصبي پي مي برد .

روش پتانسيل برانگيخته (EP) درتشخیص علت کمردرد

روش پتانسیل برانگیخته نيز با دو مجموعه الكترود سرو كار دارد ، يكي براي تحريك عصب حسي و ديگري بر روي پوست سر قرار مي گيرد تا سرعت انتقال سيگنال هاي عصبي به مغز مورد اندازه گيري قرار گيرد .

منبع: تحقیق ورزش درمانی و علل بروز کمردرد

مقالات مرتبط

درد عضلات

بعضی اوقات شما بعد از ورزش، احساس درد عضلانی می كنید. اگر شما چند روز پشت سر هم مسافتی را

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان