شكستگي استخوان

تشخیص شکستگی فشاری

سابقه دردی که با تمرین تشدید و با استراحت بهبود می یابد می تواند از علل شکستگی فشاری باشد .…

شکستگی فشاری

هنگامی که برروی استخوان بطور مکرر نیروهای فشارنده، کششی یا چرخشی وارد شود در استخوان شکستگی های ریز و کوچکی…

شکستگی استرسی چست؟

این عارضه در واقع نوعی شکستگی ناکامل بوده و بصورت یک ترک کوچک در استخوان پادیده میشود شکستگی استرسی بر اثر…

شکستگی استخوان پا

استخوان های پا پای شما چهار استخوان دارد (استخوان ران، کاسه زانو، درشت نی و نازک نی ساق پا) که…
فهرست
Call Now Buttonتماس