یکی از درمان های روز دنیا در بیماری های مزمن عصبی، توانبخشی عصبی می باشد که موجب رفع علائم و مشکلات ناشی از بیماری می شود.این شیوه درمانی در درمان بیماران  MS ، سکته مغزی، پارکینسون، گیلن باره و ضربه مغزی به عنوان یک عنصر کلیدی به حساب می آید. اعضای تیم کاردرمانی بر آن هستند با استفاده از این شیوه ی درمانی، توانایی های بیمار افزایش داده و حداکثر استقلال و عملکرد را برای فرد به ارمغان آورد.