آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

پمپ کنترل درد در کودکان

175

بمنظور کاهش دردهای متوسط تا شدید می توان با ایجاد بیدردی با استفاده از یک برنامه مدون به درمان مناسبی دست یافت ،زیرا روش تجویز دارو براساس نیاز بیمار اغلب باعث به تاخیر انداختن درمان شده وکنترل درد را با اشکالاتی مواجه میسازد.تزریق عضلانی مخدر نامطلوب بوده زیرا نسبت به سایر درمانها از درد بیشتری برخوردار است و تاثیری کمتری دارد .تجویز وریدی مخدر با استفاده از پمپ کنترل درد باعث ایجاد بیدردی به روش قابل قبول تری شده و بعنوان درمان بسیار خوبی برای درد بعد از عمل در کودکان می باشد. با استفاده از پمپ کنترل درد که متناسب با سن کودک بوده، بسیاری از کودکان دبستانی نیز می توانند دریافت مخدر از طریق پمپ را بطور بی خطر و موثری کنترل نمایند. برای کودکانی که نمی توانند پمپ خود را کنترل کنند، پمپ توسط والدین یا پرستار کنترل می شود، هر چند که خطر تضعیف تنفسی در صورت عدم افزایش متناسب زمان قفل شدن دستگاه بویژه همراه با تزریق مدوام افزایش می یابد. مرفین شایعترین داروی مخدر برای این پمپ ها بوده، ولی هیدرومورفون و فنتانیل را نیز می توان به کار برد. مپریدین در پمپ کنترل درد توصیه نمی شود. زیرا با تزریق مداوم خطر مسمومیت با آن افزایش می باید. روش درمانی معمول برای کودکان شامل مرفین 02/0 میلی گرم بر کیلو گرم(حداکثر 1 میلی گرم)، هیدرومورفون 4 میکروگرم بر کیلو گرم(حداکثر 200 میکروگرم) یا فنتانیل 1 میکروگرم بر کیلو گرم(حداکثر 50 میکروگرم) وریدی هر 8 تا 15 دقیقه برای پمپ کنترل درد، یا هر 15 تا 60 دقیقه برای تجویز کنترل شده توسط پرستار یا والدین می باشد. در بیماران کم سن و سالی که دارای مشکلات جسمانی و طبی هستند، طولانیتر کردن زمان قفل شدن پمپ می تواند بی خطرتر باشد. تزریق مدوام دارو را می توان بمنظور حفظ سطح دارو در حین خواب داد و این روش توسط بسیاری از پزشکان بکار میرود. همچنین، نشان داده نشده که این زوش بطور مشخص باعث بهتر شدن بیدردی بیمار شود، لذا در بیمارانی که درد شدید آنان را می توان به تنهایی با طولانی کردن زمان قفل شدن پمپ کنترل نمود بهتر است روش تزریق مداوم دارو بعلت خطر بالقوه تجمع دارو و تضعیف تنفسی محدود گردد.
پایش مداوم با پالس اکسیمتری برای کودکان با هر مقدار از مخدر، حداقل تا 24 تا 48 ساعت بعد بمنظور رسیدن به وضعیت باثبات توصیه می شود. پایش طولانی مدت به هنگام استفاده از پمپ کنترل درد ممکن است در موارد 1) بیماران با سنین پایینتر، 2) بیماری شدیدتر، یا 3) در صورت تغییر بارز در پمپ مناسبتر باشد. علیرغم کارکرد صحیح پمپ و تنظیم مناسب آن، خود بیمار و اعضای خانواده نیز نقش مهمی در نتایج درمانی دارند.
چسب پوستی فنتانیل با عرضه مداوم دارو از طریق پوست در طول 72 ساعت نیز وجود دارد و مشابه با تزریق مداوم وریدی می باشد. انواع 25 میکروگرمی چسب پوستی فنتانیل معادل 1 میلی گرم مرفین وریدی در ساعت بوده، با اینحال، شروع اثر آهسته و جذب متغیری دارد. هر چند که چسب پوستی فنتانیل در برخی موارد برای درمان درد مزمن نیز مفید بوده، ولی مورد مصرف آن برای درمان درد حاد نمی باشد.

_________________

بیشتر مشاهده کنید:

داروهای مورد استفاده در پمپ کنترل درد

درباره ی پمپ کنترل درد

مقالات مرتبط

رماتیسم مفصل ران

روماتیسم میتواند لگن یا مفصل ران را هم درگیر کند. دو بیماری روماتیسمی مهم که میتوانند در مفصل ران در

مطالعه »
مشاوره رایگانمشاوره رایگان