آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

ورزش برای جلوگیری از شکستگی لگن

download 14

در افراد مسن به دلیل پوکی استخوان، شکستگی لگن شایع است و این موضوع باعث نگرانی سالمندان می شود، زیرا این عارضه باعث ناتوانی دائمی و افسردگی شخص می گردد و فرد نیاز به کمک دیگران، برای انجام کارهای روزانه خود دارد.

ورزش شکستگی لگن

برای پیشگیری از شکستگی لگن، تمرین ورزشی تعادلی و ورزش قدرتی لگن را بیان می کنیم.

ورزش های تعادلی لگن

برای جلوگیری از شکستگی لگن ابتدا با یک دست، یک صندلی را بگیرید. بعد از چند بار انجام دادن، با یک انگشت و بعد بدون گرفتن صندلی و بعد با چشمان بسته، این ورزش های لگن را به صورت زیر انجام دهید:

1- خم کردن لگن

صاف بایستید و برای حفظ تعادل بدن، یک صندلی را بگیرید.

بدون آنکه کمر و یا ران پایتان را خم کنید، به آرامی یکی از زانوهای خود را خم کنید و نزدیک سینه بیاورید.

مدت یک ثانیه در این حالت بمانید. سپس به آرامی پای خود را پایین بیاورید و صبر کنید.

این حرکت را برای جلوگیری از شکستگی لگن 8 تا 15 بار با یک پا و با پای دیگر انجام دهید.

2- کشش لگن

برای جلوگیری از شکستگی لگن صاف بایستید و 40 تا 45 سانتی متر از صندلی فاصله داشته باشید.

با زاویه 45 درجه به جلو خم شوید.

بدون آنکه زانویتان را خم کنید، به آرامی یک پای خود را عقب و بالا ببرید.

مدت یک ثانیه در این حالت بمانید. سپس به آرامی پای خود را پایین بیاورید و صبر کنید.

این حرکت را برای جلوگیری از شکستگی لگن 8 تا 15 بار با یک پا و با پای دیگر انجام دهید.

3- بالا آوردن پا

برای جلوگیری از شکستگی لگن صاف بایستید.

بدون آنکه کمر و پاهایتان را خم کنید، به آرامی یک پای خود را 15 تا 30 سانتی متر از پای دیگر دور کنید، باید انگشتان پاها رو به جلو باشند.

مدت یک ثانیه در این حالت بمانید. سپس به آرامی پای خود را پایین بیاورید و صبر کنید.

این حرکت را برای جلوگیری از شکستگی لگن 8 تا 15 بار با یک پا و با پای دیگر انجام دهید.

4- بپاشنه یک پای خود را در مقابل پنجه پای دیگر قرار دهید و به همین روش قدم بردارید. در این نوع راه رفتن باید پاشنه و پنجه به هم برخورد کنند.

5- برای جلوگیری از شکستگی لگن بر روی یک پا بایستید و مدتی صبر کنید. سپس پای خود را عوض کنید.

6- بدون کمک گرفتن از دست ها، روی یک صندلی بنشینید و دوباره بدون کمک گرفتن از دست ها، از روی صندلی بلند شوید.

برای مطالعه ” شکستگی استخوان و درمان آن” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان