[sbu_post_image]

بدون شک مهمترین قسمت درمان شکستگی ها بازپروری Rehabilitation آن ها است. در اغلب آنها نیازی به جااندازی و بیحرکت کردن وجود ندارد ولی در همه بیماران باید بازپروری انجام شود و نتیجه درمان بطور مستقیم متاثر از نتیجه بازپروری است.

 بازپروری یا فیزیوتراپی چگونه انجام میشود؟

 مرحله بازپروری به وسیله فیزیوتراپی بلافاصله پس از شروع درمان شکستگی آغاز میشود. هدف از فیزیوتراپی و بازپروری دو چیز است. اول اینکه کارآیی اندام را تا حد ممکن حفظ کنیم و مانع از کاهش کارآیی آن در طول مدت درمان شویم و دوم اینکه وقتی استخوان در حال جوش خوردن است سعی کنیم کارآیی از دست رفته آنرا به آن برگردانده و کارکرد Function آنرا به وضعیت قبل از این عارضه برگردانیم. برای بازپروری، بیمار باید تحت نظر یک فیزیوتراپ کارآزموده باشد مگر در شکستگی های جزئی که با آموزش، خود بیمار میتواند اقدامات

مورد نیاز را انجام دهد. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت نحوه انجام فیزیوتراپی است.

متاسفانه در بیشتر کلینیک های فیزیوتراپی اقداماتی که برای بیماران انجام میشود منحصر میشود به متصل کردن دستگاه هایی به بدن بیمار برای گرم کردن موضع درد و یا دادن تحریک الکتریکی به اندام. این روش ها گرچه میتوانند مفید باشند ولی قسمت بسیار کوچکی از بازپروری را تشکیل میدهند. مهمترین قسمت بازپروری که زیر نظر یک متخصص فیزیوتراپی انجام میشود انجام انقباضات عضلانی، حرکات اندام و نرمش های لازم است. متخصص فیزیوتراپ این حرکات را به بیمار آموزش داده و آنها را در کلینیک فیزیوتراپی انجام میدهد ولی قسمت اعظم کار باید به توسط خود بیمار و در منزل انجام شود.

 اشتباه ترین فکر که در اکثر بیماران وجود دارد اینست که بازپروری را متخصص فیزیوتراپی و در کلینیک فیزیوتراپی انجام میدهند. این فکر مطلقا اشتباه بوده و پیروی از آن موجب مشکلات جبران ناپذیری برای بیمار میشود. قسمت عمده بازپروری، انجام حرکات و نرمش های مخصوص است و وظیفه متخصص فیزیوتراپی آموزش آنها به بیمار بوده و وظیفه بیمار انجام آن نرمش ها بطور مکرر و مداوم در منزل است. تنها انجام مداوم نرمش ها است که میتواند تضمین کننده یک بازپروری مناسب و بدست آوردن یک نتیجه مناسب از درمان شکستگی باشد.

 بیمار باید از اندام درمان شده اش مانند قبل از شکستگی استفاده کرده و آن را در فعالیتهای روزمره بکار گیرد مگر کارهای خاصی که پزشک آنها را ممنوع کرده باشد.

 بازپروری بعد از درمان بسته شکستگی چگونه است

 وقتی برای درمان از گچ یا آتل استفاده شده است بیمار باید مفاصلی را که خارج از گچ قرار دارند بطور مرتب حرکت دهد. بطور مثال اگر برای شکستگی مچ دست از گچ استفاده شده و فسمت پایینی گچ تا کف دست کشیده شده است بیمار

باید در طول روز بطور مرتب تمامی مفاصل انگشتان دستش را حرکت داده و انگشتان خود را مرتبا باز و بسته کند. مفاصلی که در داخل گچ بیحرکت شده اند تا موقعی که در گچ هستند قابل حرکت دادن نیستند ولی بیمار میتواند عضلات زیر گچ را بدون

حرکت دادن مفاصل بطور مرتب منقبض و منبسط کند. به این نوع انقباضات عضلات انقباض ایزمتریک Isometric contraction میگویند و انجام آنها برای حفظ قدرت عضلات حیاتی است.

فیزیوتراپی بعد از جراحی

 وقتی که شکستگی بیمار به وسیله جراحی و با استفاده از ایمپلنت هایی مثل پیچ، پلاک یا نیل بیحرکت و فیکس شده است بیمار باید هر چه زودتر حرکات تمامی مفاصل اندامش را شروع کند. دیر شروع کردن این حرکات موجب خشک شدن مفاصل

میشود. این حرکات دو دسته اند. دسته ای از حرکات بصورت غیر فعال یا پاسیو Passive انجام میشوند. به این معنا که خود بیمار مفصل را با قدرت عضلات اطراف آن حرکت نمیدهد بلکه مفصل را با دست گرفته و آنرا خم و راست میکند و یا فرد دیگری مفصل او را خم و راست میکند. دسته ای دیگر از حرکات بصورت فعال یا اکتیو Active انجام میشوند یعنی بیمار با استفاده از قدرت عضلات اطراف مفصل، آن مفصل را خم و راست میکند.

 به تدریج که حرکات مفصل به وضعیت مطلوبی رسید بیمار با اضافه کردن وزنه هایی به اندام، سعی در انجام نرمش هایی برای افزایش قدرت عضلات اطراف شکستگی میکند. هرچه قدرت عضلات بیشتر باشند استخوان زودتر جوش میخورد.

 غفلت از حرکات لازم برای بازپروری اندام شکسته شده موجب افزایش تورم اندام، کاهش قدرت عضلانی و از همه بدتر محدود شدن حرکات مفصلی در اندام شکسته شده گشته و میتواند عوارض جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد.

درمان

الف.شرح حال:

 در شرح حال بیمار علاوه بر سن ، شغل، وضعیت سلامت عمومی بدن، سابقه ی بیماری های فعلی و اعتیادات ، نکات زیر باید از بیمار سوال شده و در پرونده ی بیمار یادداشت گردد.

 ۱-در بروز حادثه بیمار چکارمی کرده است (رانندگی ، عبور از عرض خیابان، فوتبال و غیره).

 ۲-ماهیت تصادف چه بوده ( سقوط از بلندی، تصادف اتومبیل و غیره).

 ۳-شدت ضایعه چقدر بوده (مثلا در مورد سقوط از بلندی از چند طبقه سقوط کرده است)، در صورتی که وسائل نقلیه عامل تصادف بوده ، سرعت آن چقدر بوده است.

 ۴-در صورت امکان از بیمار بخواهید حرکتی را که باعث شکستگی شده دقیقا بیان کند. در جا انداختن استخوان ما با مانوری برعکس آنچه موجب این عارضه شده است آن را جا می اندازیم .

 ۵-محل اتفاق حادثه گاه در مورد نحوه ی درمان از اهمیت خاصی برخوردار است، مثلا شکستگی بازی که ضمن اسکی روی آب در دریاچه بوجود می آید چندان آلوده نیست، در حالی که شکستگی بازی که در صحرا بوجود می آید آلوده است.

 ۶-در صورتی که شکستگی باعث اختلال در کار عضو شده باشد آن را بیان کنید.

 ۷-حادثه چه زمانی اتفاق افتاده است. زمان اتفاق حادثه بخصوص از نظر ضایعات عروق حائز اهمیت فراوان است. زنده ماندن نسج بستگی مستقیم به مدتی دارد که عضو از جریان خون محروم بوده است.

 ب: معاینه ی فیزیکی:

 با توجه به اینکه اکثر شکستگیها در اثر تصادف اتومبیل ، سقوط از بلندی و غیره بوجود می آید معاینه ی کلی بیمار علاوه بر معاینه استخوان حائز اهمیت است.

 ابتدا بیمار باید از نظر خونریزی ، شوک، ضربه های مغزی ، شکمی ، سینه ای وغیره معاینه شده و سپس به معالجه ی عضو شکسته پرداخت.

 در مشاهده خراشیدگی جلدی ، زخمهای پوستی ، تورم، اکیموز و تغییر شکل عضو بررسی گردد. در صورت وجود زخم آیا مقطع استخوان شکسته در زخم نمایان است.

 در لمس، حساسیت در محل شکستگی وجود دارد ، گاه کنار تیز استخوان شکسته در زیر جلد ملموس است، حرکات اکتیو و پاسیو عضو محدود و دردناک می شود و با کرپیتاسیون همراه است.در موارد مشکوک تحت کشش و فشارقراردادن استخوان

شکسته باعث تشدید درد می گردد.

 بررسی عروق خونی: بررسی نبض شریان رانی ، رکبی، درشت نی قدامی و خلفی در اندام تحتانی و شرائین بازوئی ، ادیال و کوبیتال در اندام فوقانی بطور مجزا باید انجام گیرد.

 معاینات عصبی :معاینه ی عصبی کامل در بیماران مبتلا به ضایعات اندامها ضروری است گرچه این کادر در بیمارانی که بیهوش بوده در حال اغما هستند امکان ندارد ولی تا حد امکان باید وضعیت حس ، قدرت عضلات و رفلکسهای بیمار معاینه شده و در

پرونده ی بیمار یادداشت گردد.

 بررسی ضایعات نسوج نرم: میزان ضایعات نسوج نرم ممکن است در معاینه ی اولیه تشخیص داده نشود ، در صورت وجود ضایعات شدید نسوج نرم بهتر است ابتدا اقدام به ثابت نمودن شکستگی نموده و یک هفته پس از اطمینان از وضعیت پوست

اقدام به جراحیهای ترمیمی برای پیوند پوست و یا گذاشتن فلاپ پوستی نمود.

 بررسی ضایعات استخوان:در بررسی ضایعات استخوان باید به نکات زیر توجه نمود:

 ۱-شکستگی باز است یا بسته؟

 ۲-وضعیت ظاهری عضو آسیب دیده : چرخیدن اندام به داخل یا خارج ، تغییر شکل و زاویه دار شدن آن دلیل بر آسیب و یا دررفتگی بوده و مکانیسم را تا اندازه ای مشخص می کند.

 ۳-نوع : شکستگی های چند تکه ای رل مهمی در تاخیر جوش خوردن استخوان دارد. شدت چند تکه ای بودن تناسب مستقیم با افزایش زمان جوش خوردن دارد. هرچه جابجائی قطعات شکسته زیادتر باشد میزان ضایعات نسوج نرم بیشتر است. میزان جابجائی هم در زمان جوش خوردن شکستگیها بی تاثیر نیست ، شاید علت آن شدت ضربه ی وارده باشد.

 ج. رادیوگرافی:

 آزمایشهای اختصاصی:

 ۱-آنژیوگرافی:اختلال در جریان خون عضو ممکن است ناشی از اسپاسم، فشرده شدن شریان، پارگی دیواره ی داخلی و یا قطع آن باشد.

 ۲- سی تی اسکن(c.t.scan):کاربرد سی تی اسکن در تشخیص  روز به روز افزایش می یابد. امروزه از سی تی اسکن برای تشخیص انواع شکستگیهای ستون فقرات و استابولم استقاده می شود. در زانوبا سی تی اسکن

می توان به سالم یا پاره بودن رباطهای متقاطع پی برد.

 ۳- اسکن استخوانی با تکنیزم ۹۹(tc99): روش خوبی برای تشخیص آسیب های جزئی و یا بدون جابجائی ، شکستگیهای در هم فشرده ی گردن استخوان ران و ستون فقرات

 ۴- توموگرافی: توموگرافی وسیله ی خوبی برای تشخیص بعضی از انواع آسیبهای داخل مفصلی بخصوص آسیب های طبق استخوان درشت نی می باشد.

برای آشنایی بیشتر “درمان شکستگی” بر روی لینک کلیک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
Call Now Buttonتماس