آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

فیزیوتراپی

با هدف رضایت بیماران بخش فیزیوتراپی را با کابینهای اختصاصی الکتروتراپی ، اتاق تمرین درمانی و فضاهای اختصاصی الکترو مگنتیک تراپی و لیزر تراپی تجهیز نموده ایم . کابینهای این بخش به گونه ای طراحی شده اند تا فضایی کاملا اختصاصی جهت هر بیمار فراهم شود و بیماران دارای ضایعات گوناگون نیز در استفاده از آن راحت باشند.

هر بیمار دارای یک کیف اختصاصی می باشد که تمام وسایل درمانی مورد نیاز را در آن همراه خود دارد . این کیف و وسایل داخل آن که رایگان به بیـمار داده مـی شود بـاعث اطمیـنان خـاطر از جهت مسائل بهداشتی می گردد.

امکانات بخش فیزیوتراپی این مرکز به شرح زیر است:

–    الکتروتراپی:

به عنوان جزئی از برنامه درمانی و توانبخشی بیماران از دستگاههای پیشرفته الکتروتراپی جـهت تسهیـل و تسـریع رونـد بهبود استفاده می شود.

–    تمرین درمانی و مکانوتراپی:

در این بخش برای هر فرد با توجه به ضایعه خاصی که دارد یک برنامه تمرینی طراحی می شود و با تجهیزات پیشرفته تمرینات تقویتی و تعادلی توسط فیزیوتراپیست آموزش و نظارت می شود . در انتهای کار برنامه ورزشی جهت استفاده در منزل به صورت مکتوب و با تصاویر گویا به بیمار ارائه می شود.

–   لیزرتراپی  (Low-Power & High-Power Laser Therapy)  :

لیزر سابقه ای ۳۰ ساله در پزشکی دارد و در ده سال اخیر توانسته است در بخش فیزیوتراپی نیز جایگاه قابل قبولی بدست بیاورد . با استفاده از دو دستگاه با توانهای متفاوت تمام طیف مشکلات بیماران مراجعه کننده به این مرکز پوشش داده می شود . کنترل انواع دردها (مانـنـد آرتـروز ، کشیدگی تاندون) و آسیب های ورزشی را به عنوان جزیی از کارکردهای لیزر می توان نام برد .

–   مگنت تراپی (Magnetic Fieled Therapy)

دستگاه پرقدرت (۱۲۸۰,G)  با میدان مغناطیسی قابلیت کمک به  درمان بسیاری از دردها را داشته و به عنوان یـک روش درمـانی پـوکی استخوان نیز استفاده می شود.

مشاوره رایگانمشاوره رایگان