طب سوزنی(Acupuncture): 

این طب کهن که از دل تاریخ چین بیرون آمد توانسته است در کشورهای غربی گسترش زیادی داشته باشد زیرا کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که پیشرو طب سوزنی نوین هستند با بررسی علمی این روش درمان ارزشمند آنرا پالایش کردند و بسیار قدرتمند تر نمودند.

00

این مرکز افتخار دارد تا با استفاده از متخصصین با تجربه در این علم و با تجهیزات پیشرفته آلمانی ، که پیشرو این علم در دنیا می باشند، به بهبودبیماران شما کمک شایانی نمایند.

گستره درمانی طب سوزنی بسیار وسیع است اما تعدادی از بیماریها که درمان آنها توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مورد تایید قرار گرفته است و در این مرکز درمان می شوند به شرح زیر است:

 – کمر درد های حاد و مزمن

– آرتروز و آرتریت مفاصل مختلف مانند زانو و شانه

– سردرد و گردن درد

– کنترل دردهای منتشر  مانند سندرم درد مزمن و فیبرومیالژی

 فیزیوتراپی(Physiotherapy): 

با هدف رضایت بیماران بخش فیزیوتراپی را با کابینهای اختصاصی الکتروتراپی ، اتاق تمرین درمانی و فضاهای اختصاصی الکترو مگنتیک تراپی و لیزر تراپی تجهیز نموده ایم . کابینهای این بخش به گونه ای طراحی شده اند تا فضایی کاملا اختصاصی جهت هر بیمار فراهم شود و بیماران دارای ضایعات گوناگون نیز در استفاده از آن راحت باشند.

هر بیمار دارای یک کیف اختصاصی می باشد که تمام وسایل درمانی مورد نیاز را در آن همراه خود دارد . این کیف و وسایل داخل آن که رایگان به بیـمار داده مـی شود بـاعث اطمیـنان خـاطر از جهت مسائل بهداشتی می گردد.

امکانات بخش فیزیوتراپی این مرکز به شرح زیر است:

–    الکتروتراپی:

به عنوان جزئی از برنامه درمانی و توانبخشی بیماران از دستگاههای پیشرفته الکتروتراپی جـهت تسهیـل و تسـریع رونـد بهبود استفاده می شود.

–    تمرین درمانی و مکانوتراپی:

در این بخش برای هر فرد با توجه به ضایعه خاصی که دارد یک برنامه تمرینی طراحی می شود و با تجهیزات پیشرفته تمرینات تقویتی و تعادلی توسط فیزیوتراپیست آموزش و نظارت می شود . در انتهای کار برنامه ورزشی جهت استفاده در منزل به صورت مکتوب و با تصاویر گویا به بیمار ارائه می شود.

–   لیزرتراپی  (Low-Power & High-Power Laser Therapy)  :

لیزر سابقه ای ۳۰ ساله در پزشکی دارد و در ده سال اخیر توانسته است در بخش فیزیوتراپی نیز جایگاه قابل قبولی بدست بیاورد . با استفاده از دو دستگاه با توانهای متفاوت تمام طیف مشکلات بیماران مراجعه کننده به این مرکز پوشش داده می شود . کنترل انواع دردها (مانـنـد آرتـروز ، کشیدگی تاندون) و آسیب های ورزشی را به عنوان جزیی از کارکردهای لیزر می توان نام برد .

–   مگنت تراپی (Magnetic Fieled Therapy)

دستگاه پرقدرت (۱۲۸۰,G)  با میدان مغناطیسی قابلیت کمک به  درمان بسیاری از دردها را داشته و به عنوان یـک روش درمـانی پـوکی استخوان نیز استفاده می شود.