آیا M.S از لحاظ فیزیکی دردناک نیست؟

افراد اغلب M.S را با بی حسی و مشکلات حرکتی می‌شناسند اما این بدان معنا نیست که این بیماران دچار دردهای فیزیکی نمی‌شوند حدود ۵۵% از این بیماران دردهای حاد و مزمن که از لحاظ بالینی بااهمیت است را تجربه می‌کنند که این دردها می تواند علل مختلفی داشته باشند.

آیا M.S بیماری وراثتی است؟

۸۰% افراد مبتلا به این بیماری هیچ خویشاوندی که مبتلا به M.S باشد ندارند واحتمال وراثتی بودن بیماری تاکنون ثابت نشده است.

آیا M.S طول هر فرد را کوتاه می‌کند؟

باتوجه به انجمن جهانی M.S مبتلایان بهاین بیماری طول عمری نزدیک به نرمال را دارند. افراد مبتلا به M.S که فوت می‌کنند اغلب از عاملی نامرتبط به بیماری همچون سرطان یا حمله قلبی است. خود بیماری M.S کشنده نیست.

آیا M.S فقط افراد سفید پوست رادرگیر میکند؟

احتمال ابتلای افراد سفید پوست به این بیماری بیشتر است اما این بدان معنا نیست که نژادهای دیگر به این بیماری مبتلا نمی‌شوند.

آیا M.S همانند دیستروفی عضلانی است؟

دیستروفی عضلانی بیماری مربوط به عضلات مخطط (ارادی) بدن است. در حالی که بیماری M.S مربوط به سیستم عصبی مرکزی است.

آیا از آنجایی که هیچ زمانی برای M.S وجود ندارد، پس نمی توان برای آن کاری انجام داد؟

باآنکه درمان قطعی برای M.S وجود ندارد اما به وسیله درمانهایی میتوان بیماری و علائم آن را مدیریت کرد. بسیاری از علائم ناشی از بیماری به وسیله داروها، درمان توانبخشی، رژیم غذایی، تمرین تغییرات شیوه زندگی و تکنولوژی های در دسترس کنترل می‌شوند.

آیا اسپارتام، مواد حاوی جیوه و مواد شیمیایی که روزانه استفاده می شود علت اصلی M.S است؟

آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی است که در نوشابه ها و برخی غذاها استفاده می شود و ارتباط آن با بیماری هایی همچون M.S، آلزایمر و صرع شایعه‌ای بیش نیست. فلزهای سنگین نیز همچون؛ جیوه مورد استفاده در دندانپزشکی نمی تواند موجب بیماری M.S شود.

آیا اغلب مبتلایان به M.S میتوانند با تغییر رژیم غذایی روند بیماری را معکوس کنند؟

هیچگونه رژیم معجزه آسایی برای M.S وجود ندارد. رژیم متعادل و نگرش خوش بینانه برای هر فردی سفارش می شود اما هیچ گونه مدرکی از اینکه این نوع شیوه زندگی بتواند M.S را درمان کند وجود ندارد.

آیا افراد مبتلا به M.S باید از کارکردن یا انجام هر چیز استرس زایی اجتناب کنند؟

حوادث استرس زای بزرگ همچون مرگ یکی از عزیزان می توان علائم بیماری را تشدید کند اما هیچ مدرکی از اینکه  استرسهای روزانه موجب بدتر شدن MS شود وجود ندارد. در واقع نشستن پشت میز کار، خوشایند تر از خوابیدن روی تخت است.

آیا افسردگی افراد مبتلا به M.S قابل درمان نیست؟

احساس غمگینی، ترس، سردرگمی و از دست دادن کنترل ناشی از تشخیص بیماری با تشدید آن شایع است. نیمی از این بیماران به افسردگی متوسط تا شدید مبتلا هستند و باقی افسردگی خفیف دارند. افسردگی قابل درمان است و باید به منظور درمان آن اقدام کرد.