دکتر بهنود صمدی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی و انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران

عضو انجمن بین المللی درد

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سرپرست سابق کلینیک توانبخشی بیماران سکته مغزی (تبسم)

دوره تکمیلی سونوگرافی در تزریقات مفصلی و ستون فقرات

دوره تکمیلی تزریق بوتاکس (دیسپورت/زئومین) در بیماران اسپاستیک

سابقه آموزشی

ردیف دوره زمان نام مراکز
۱ دکترای عمومی پزشکی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲ دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلی – حرفه ای

ردیف سال سابقه
۱ ۱۳۸۵-۱۳۸۸ پزشک وظیفه نیروی هوایی سپاه
۲ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان واسعی سبزوار و پلی کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در قالب طرح تخصص
۳ ۱۳۹۴ مسئول فنی و سرپرست تیم توانبخشی در کلینیک توانبخشی سکته مغزی تبسم
۴ ۱۳۹۴ پزشک معالج و جانشین مسئول فنی در کلینیک جامع توانبخشی امید

مقالات علمی و طرحهای تحقیقاتی

ردیف سال عنوان
۱ ۲۰۱۰ Low Intensity Laser Therapy: Basics and clinical applicationsSeyed Mansoor Rayegani MD, Masoomeh Bayaat MD, Leyla Sedighipour MD, Behnood Samadi MD

JLMS 2010; 1:31-422011Comparison of the effects of low energy laser and ultrasound in treatment of shoulder  myofascial pain syndrome: a randomized single-blinded clinical trialRayegani SM, Bahrami MH, Samadi B, Sedighipour L, Mokhtri,  Eliaspoor D.

Eur. Journal of Phys Rehabil Med. 2011 Jun 13.32014Survey of Medical Residents Attitude Toward Physical Medicine and RehabilitationRaeissadat SA, Samadi B, Rayegani SM, Bahrami MH, Mahmoudi H.

Am J Phys Med Rehabil. 2014 Feb 6.41390-1391مشارکت در طرحهای تحقیقاتی تأثیر PRP بر بیماری های عضلانی-اسکلتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سخنرانی

ردیف سال مشخصات همایش
۱ ۱۳۸۹ چهاردهمین کنگره سالانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران