آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

رعایت بهداشت حرکتی در پیشگیری از کمر درد

33311

بلندکردن

بهتر است که به جای خم کردن کمر، زانو را خم کرد. با بلندشدن از روی زمین بار برداشته شود. نه با زور شانه ها، شی را نزدیک به بدن بلند کرد.

رانندگی کردن

بهتر است از پشتی های مناسب رانندگی برای حفظ کمر استفاده نمود. راست باید نشست و فرمان اتوموبیل را با هر دو دست گرفت. هر چند دقیقه سنگینی بدن را بر روی یک طرف انداخت. جیبهای پشت شلوار را در هنگام رانندگی نباید زیاد پر نمود.

نشستن صحیح

بهتر است پاها در هنگام نشستن روی زمین قرار گیرند. زانوها باید در راستای استخوان لگن یا کمی پایین تر قرار گیرند. بهتر است گودی کمر با بالشت کوچکی پر شود.ایستاد.

ایستادن

بهتر است یک پا را هنگام ایستادن بالا قرار داد و دقت کرد که باید صاف ایستاد. کفش های مناسب و تخت پوشید.

 کارکردن با رایانه

548

محکم به صندلی باید تکیه داد، نباید لم داد روی صندلی یا قوز نمود. بهتر است بالشتی در گودی کمر قرار گیرد و زیر پاها یک زیرپایی مناسب قرار داد. صندلی نباید خیلی بلند یا خیلی کوتاه یا خیلی دور از رایانه باشد.

 

منبع:علم ورزش

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان