آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

حرکات ورزشی کمردرد

2074f92cc13a7b6046ac71aeb03c65b5

پژوهشگران‎‎ هلندی‎‎ بـرای درمـان کمردرد روش‎ های‎‎ جدیدی یافته‎‎ اند كـه بـا وجود درد می‎ توانند به كاركرد‎ بدن‎ آسیب‎ نمی‎ زند.

بر اساس‎ روش‎ دانشمنـدان‎ هـلنـدی‎ افراد مبتلا به‎‎‎ کمردرد در هفته دو جلسه یك‎ ساعته‎ ورزش‎ می‎‎ كنند و تمرینات‎ ورزشی آنان‎ شامل‎ بلند كردن‎ كیف‎ دستی‎‎ و اشیایی ماننـد آن‎ است‎.

براساس‎ توصیه‎‎ این‎‎ متخصصان اشیایی‎ كه برای‎ تمرین‎ های‎ ورزشی‎‎ در نظر گرفته‎ می شوند هر جلسه‎‎ سنگین‎ تر از جلسه قبل‎ خواهند بـود و همه‎ حركات‎ ورزشی کمردرد بدون‎‎‎ درنظر گرفتن دردآور بـودن آنها اجرا می‎ شود.

بر اساس‎ تحقیق‎ پـژوهـشگـران‎, افـرادی‎ كـه‎ استراحت‎ مطلق‎ دارند پس‎ از سه‎‎‎ ماه به كـار خود باز می‎ گردند اما افرادی‎ كه‎‎ با برنامه جدیـد کمردرد درمـان‎ می‎ شوند پس‎ از دو ماه‎ سركار خود حاضر خواهند شد.

حرکات ورزشی کمردرد

تمرین 1 : دراز و نشست

برای درمان کمردرد به پشت روی یک میز یا سطح صاف دراز بکشید.

کف پاهای خود را بر روی سطح صاف قرار دهید و زانوها را خم کنید. در حرکت دراز و نشست، شیب لگن خاصره خود را حفظ کنید این ورزش در درمان درد ناشی از کمردرد موثر می باشد .

تمرین2.

به آرامی دست ها را تا آنجا که ممکن است به جلو بکشید،تنه خود را به جلو خم کنید.

عضلات گردن را آرام نگه دارید. به طور طبیعی تنفس کنید. به آرامی به موقعیت شروع برگردید. در طول انجام ورزش کمردرد نداشته باشید.

تمرین3.

دستها را روی قفسه سینه درآغوش بگیرید.

چانه خود را به سینه بچسبانید و به آرامی آرنج ها را به زانو برسانید ،تنه خود را خم کنید. عضلات گردن را آرام نگه دارید.

در طول انجام این ورزش کمردرد به طور طبیعی تنفس کنید. به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

تمرین4.

دست های خود را پشت سر قرار داده و به آرامی سر را به قفسه سینه نزدیک و سپس تنه خود را قوس دهید.

در حین انجام این ورز کمردرد آرامش داشته باشید ، به آرامی نفس بکشید و سپس به موقعیت شروع برگردید.

در طول انجام حرکات ورزشی، درد نداشته باشید.

تمرین 5 : شتر گربه

روی زمین زانو بزنید و حالت چهار دست و پا بگیرید. سر خود را راست نگه دارید به طوری که نگاه شما رو به جلو باشد.

به آهستگی تنه خود را تا آنجا که می توانید به پائین قوس دهید.

اما اجازه دهید با بلند شدن صورت شما به سمت بالا، احساس آرامش داشته باشید و سپس کمر خود را تا آنجا که می توانید،توسط انقباض عضلات شکم، رو به بالا بکشید و سر را به زمین نزدیک کنید. همه حرکات باید از پایین کمر شما شروع شود.در طول انجام حرکات ورزشی کمردرد، درد نداشته باشید.

برای مطالعه ” تاثیر طب سوزنی در کمردرد ” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان