آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

روش های درمان با طب سوزنی

 متخصصان طب سوزنی از تکنیکهای مختلف وارد کردن سوزنها و روشهای مختلف تحریک سوزنها در مراحل مختلف درمان گردن درد  بهره می جویند . به همین دلیل است که هر بیماری نیاز به یک نوع درمان دارد .هم چنین بیمار خواهد فهمید که امکان دارد متخصص طب سوزنی هر بار سوزنها را در نقاط مختلفی فرو می کند . چرا که نقطه ای که زیاد استفاده شود حساسیت خود را از دست می دهد و به اندازه قبل موثر نخواهد بود . پس 1 وقفه یک هفته ای داده می شود تا نقاط مجدداً حساسیت خود را بازیابند . اگر بیماری نیاز به درمانهای متوالی داشته باشد نقاط بصورت چرخشی و نوبتی استفاده می شوند تا نقاط استفاده شده حساسیت خود را باز یابند .
در صورتی که بیمار در روزهای متناوب و یا هفته ای 1 یا 2 بار تحت درمان قرار می گیرند نیازی به وقفه در پروسه درمان نیست . پس از ارزیابی نیازهای بیمار درباره پروسه درمان تصمیم گیری می شود تا بیمار نهایت استفاده را ببرد .

 متخصص طب سوزنی بطور معمول هر بیمار را بطور روزانه درمان می کنند تا علائم اولیه بهبودی ظاهر گردد . سپس تعداد جلسات را به 3 بار در هفته بعد 2 یا حتی 1 بار در هفته کاهش می دهد . سپس از بیمار خواسته می شود پس از گذشت 4 الی 6 هفته پس از اتمام درمان برای ارزیابی مجدد ،مجدداً  مراجعه نماید .

اکثر بیماران چندین مشکل دارند که با هم ادغام شده است . طب سوزنی همه دردهای شخص را درمان می کند و حتی اگر نمونه های بسیاری از درمانهای سریع و تقریبا ً جادویی وجود دارند اما بعضی از بیماریها کندتر از بیماریهای دیگر به درمان پاسخ می دهند . اگر بیمار دریافت بعضی از مشکلاتش دیرتر به درمان پاسخ می دهند نباید ناامید و مایوس گردد . درمان مستلزم ایجاد توازن و تعادل در جریان انرژی است که امکان دارد پروسه ای کند و زمان بر باشد .

 در طب سوزنی روشهای زیادی وجود دارد . امکان دارد سوزنها را برای چند ثانیه در پوست فرو کرد و فورا آنها را درآورد . امکان دارد وارد پوست شوند و برای 1 یا 2 دقیقه در پوست کار گذاشته می شوند و سپس درآورده می شوند حتی ممکن است بدون هیچ تحریکی برای 15 تا 30 دقیقه در پوست بمانند . امکان دارد سوزنها در پوست وارد شوند و با دست و یا با استفاده از یک باتری کوچک بکار اندازنده محرک الکتریکی که از لحاظ الکتریکی سوزنها را می لرزاند بطور دوره ای تحریک شوند . بسته به تشخیص طب سوزنی هر کدام از این روشها برای یک بیمار مورد استفاده قرار می
گیرد .

برای تحریک نقاط طب سوزنی از روشهای مختلفی استفاده می گردد که شامل تحریک الکتریکی ، تحریک با فشار ، لیزر ،امواج صوتی و فرا صوتی می باشد.

 

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان