آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

تمرینات دامنه حرکتی و دستگاه CPM

CPM

9k=

این دستگاه به شما کمک می‌کند که زانوهای خود را در حالت خم و راست کنید در حالی که شما در حالت خوابیده روی تخت هستید. زانوی شما در جای مخصوصی که در این دستگاه تعبیه شده است قرار می‌گیرد و دستگاه زانوی شما را حرکت می‌دهد. این حرکت باعث می‌شود که در حالی که عضلات و بافت‌های اطراف زانو شما آزاد و شل هستند و عضلات کاری انجام نمی‌دهند، از خشک شدن زانوی شما جلوگیری شود. همچنین، با تنظیمات خاصی که روی این دستگاه اعمال می‌شود، می‌تواند در افزایش دامنه حرکتی بسیار موثر باشد.

کارکرد دیگر این دستگاه این است که جلوگیری از شکل‌گیری نامناسب اسکار در محل جراحی را ممکن می‌سازد. اسکار یک جزء طبیعی از فرآیند بهبودی است، اما شکل‌گیری نامناسب آن می‌تواند باعث مانع شدن در خم شدن مفصل زانو شده و در نهایت روند بازیابی دامنه حرکتی را با اختلال مواجه کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که استفاده از این دستگاه به تنهایی نمی‌تواند متضمن بازیابی مناسب دامنه حرکتی باشد. بلکه همراه با استفاده از این دستگاه، حتماً باید تمرینات خاصی که توسط فیزیوتراپیست تجویز می‌شود، انجام داد تا دامنه حرکتی که به دست می‌آید به شکل فعال توسط بیمار قابل دسترسی باشد.

تمرينات دامنه حرکتي

همانطور که قبلاً اشاره شد، تمرینات خاصی نیز برای بازیابی دامنه حرکتی برای بیمار در نظر گرفته می‌شود. دامنه حرکتی مناسب شامل صاف کردن کامل زانو (0 درجه) و خم شدن زانو به میزان مناسب در زمان مناسب می‌باشد.

برای صاف کردن زانو، ابتدا با پاهای صاف روی تخت بنشینید. اگر زانوی شما کاملاً صاف نیست، یک رول حوله‌ای یا چیزی شبیه آن را زیر پاشنه خود در همان حالتی که پا شما روی تخت دراز است قرار دهید و اجازه دهید در این وضعیت زانوی شما کاملاً صاف شود. همچنین می‌توانید روی صندلی بنشینید و یک صندلی دیگر روبروی خود قرار دهید، سپس پای خود را بلند کنید و پاشنه را روی صندلی مقابل قرار دهید و با دست بر روی زانو فشار کمی وارد کنید تا زانوی شما صاف شود.

sUAAAAASUVORK5CYII=

kAjlYyE1Y+puMAAAAASUVORK5CYII=

برای بازیابی خم زانو، می‌توانید تمرینات متعددی انجام دهید که سه مورد از آنها در این جا توضیح داده می‌شود.

1. در حالتی که روی تخت درمان با پاهای صاف نشسته‌اید، پای سالم را زیر پای جراحی شده قرار دهید و در حالیکه پای سالم پای جراحی شده را حمل می‌کند، کنار تخت درمان بنشینید. سپس به آرامی اجازه دهید زانوی جراحی شده، در حالیکه پای سالم کمی حائل می‌باشد، کنار تخت خم شود تا اینکه به انتهای دامنه حرکتی ممکن در مفصل جراحی شده برسد. سپس پا را به همین وضعیت رها کنید و پای سالم را روی پای جراحی شده قرار دهید و به پای جراحی شده در جهت خم شدن فشار وارد کنید و این فشار را 10 ثانیه نگه دارید. سپس زانوها را صاف کرده و این سیکل را مجدداً تکرار کنید. (نکته: ارتفاع تخت باید به اندازه‌ای باشد که هنگامی که کنار تخت می‌نشینید، پای شما راحت آویزان باشد و به زمین نرسد.)

2. بر روی صندلی بنشینید و کف پای جراحی شده را کاملاً روی زمین قرار دهید. سپس با سردادن خود بر روی صندلی به جلو، در حالیکه پای شما محکم روی زمین قرار گرفته و حرکت نمی‌کند، باعث افزایش دامنه حرکتی مفصل شوید و زمانی که به انتهای دامنه ممکن رسیدید، فشار را برای 10 ثانیه نگه داشته سپس به جای اول بازگشته و تمرین را تکرار کنید.

+L78OSvoZj59mAAAAAElFTkSuQmCC