اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﻤﺎن را پشت ﻣﯿﺰ ﮐﺎر و ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت مجبورید پشت ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ایمیل ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﮔﺰارش هایتان را تایپ ﮐﻨﯿﺪ، تا یک ﭘﺮوژه را ارزیابی ﮐﻨﯿﺪ. اینکه مجبورید این همه ﮐﺎر را ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻫﻢ در روز ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ بگذارید.

ورزش ﻫﺎی ﺳﺎده ای با نام ورزش های DBC برای تقویت عضلات پشت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ پشت ﻣﯿﺰ ﮐﺎر یا ایستاده ﮐﻨﺎر آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ حرکات ورزشی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﺮدش ﺧﻮﻧﺘﺎن را تقویت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ذﻫﻨﺘﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎزده کاریتان و ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﺎن افزایش یابد.

روش درمانی ورزش های DBC بر اساس شواهد علمی و استدلال است. اثبات شده است  ورزش های DBC روش درمانی است که از فیزیوتراپی پیشرفته تر است.

تقویت عضلات پشت با ورزش های DBC

برای انجام این ورزش DBC برای تقویت عضلات پشت روی توپ بنشینید. پاها را آنقدر باز کنید تا شکمتان راحت بین آنها جای بگیرند. پا ها متمایل بخارج زانو زاویه 90درجه میسازد.شکم را بکشید که چروک نداشته باشد.جناق سینه بطرف جلو. گردن را دراز کنید.شانه ها را از گوشها دور کنید کتف ها بطرف عقب و پائین

توجه داشته باشید دست ها را در کنار بدن طوری بکشید که نوک انگشتان بطرف زمین باشند.دست های کشیده شده را کمی بیشتر بطرف عقب ببرید .بدن را بطرف جلو برده و سپس بطرف بالا.پشت همیشه صاف باشد. در انجام ورزش DBC تقویت عضلات پشت آنقدر بدن را به جلو برده و دوباره صاف کنید تا پشت شما خسته شود.توجه داشته باشید که در حین ورزش های DBC پشت صاف باشد. شما میتوانید تمرین را کنترل کنید ،چنانچه در سمت چپ یا راست آیینه داشته باشید. چنانچه در پائین کمر ناراحتی احساس کردید ، ورزش DBC تقویت پشت را قطع کنید. برای شدت بخشیدن به ورزش های DBC برای تقوست پشت ،دست ها را ضربدری روی شانه ها بگذارید.

برای طالعه ” تقویت عضلات شکم و کمر با ورزش های DBC” کلیک کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
Call Now Buttonتماس