آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

تجهیزات امواج رادیویی

231

انواع مختلف پروب های امواج رادیویی را می توان استفاده کرد.کانول SMK-C5 (کیت اسلاتر- مهتا،شماره 22 ،50 میلی متری) با نوک فعال 4 میلی متری،و یا RCN-6 (شماره 24 ،60 میلی متری) استفاده می شوند. SMKمزیت قابلیت اندازه گیری دما را دارد،اما خطر جابجایی سوزن حین تعبیه پروب امواج رادیویی وجود دارد.
RCNیک لوله اتصال دارد که اجازه تزریق بی حسی موضعی را بدون خطر جابجایی سوزن را می دهد،اما قابلیت اندازه گیری دما را ندارد.انواع دیگر ،سوزن های 5 ،10 و 15 سانتی متری با نوک خمیده و منحنی از نوع راکس Raczبا نوک فعال 5 و 10 میلی متری می باشد.

مراقبت پس از عمل

بیمار پس از انجام نورولیز با امواج رادیویی می تواند به خانه برود. احساس گیجی و سرگیجه به ویژه به دنبال بلوک سطوح بالاتر توسط برخی گزارش شده است. نورولیز سومین عصب پس سری با امواج رادیویی می تواند موجب اعصاب آوران حس عمقی فوقانی گردن شده و منجر به بروز آتاکسی و بی ثباتی در ایستادن گردد. در صورت بروز این عارضه ،به بیمار اجازه رانندگی یا کار با دستگاه های خطرساز برای 24 ساعت اول داده نمی شود. بعضی از بیماران ممکن است دچار تشدید درد به ویژه به صورت درد سوزاننده گردند. این امر ناشی از نوریت عصب بوده که به دلیل نزدیکی سوزن امواج رادیویی به ریشه های بزرگ عصبی است. این عارضه در عرض 2 تا 6 هفته خود به خود بهبود یافته و طی این مدت می توان از ضد دردهای خوراکی استفاده نمود.

______________________

دیگر لینک ها:

مولد ضایعه امواج رادیویی

جریان الکتریکی برای درمان درد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان