آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

بالا و پايين رفتن از پله‌ها با عصا یا واکر

ZHWnSzLMAAAAAElFTkSuQmCC

فهرست مطالب

*  واكر

  • بالا رفتن

  پشت به پله‌ها بايستيد

  • پای غیرجراحی شده را به پشت بالا بکشید و روی پله بگذارید، سپس پای جراحی شده را نیز به دنبال آن ببرید.
  • واکر را بالا بکشید و روی پله‌ای که روی آن هستید قرار دهید.

پايين رفتن

  • ابتدا واکر را روی پله پایینی یا زمین قرار دهید.
  • ابتدا پای جراحی شده را پایین بیاورید، سپس به دنبال آن پای دیگر را نیز پایین بیاورید.

*  عصا

بالا رفتن

  • ابتدا پای سالم را بالا ببرید و سپس پای جراحی شده را به دنبال آن روی سطح بالا قرار دهید، در حالی که عصا را روی همان سطح نگه می‌دارید.
  • عصا را بالا ببرید و کنار پاها قرار دهید.

پايين رفتن

  • عصا را روی پله پایینی بگذارید.
  • ابتدا پای جراحی شده را پایین بیاورید و به دنبال آن پای سالم را کنار آن قرار دهید.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان