آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

آسیب های تاندون و رباط

کشیدگی (رگ به رگ شدن , STRAIN )

رگ به رگ شدن یا کشیدگی عضله زمانی روی می دهد که عضله بیش از محدوده حرکتی طبیعی کشیده شده و این عمل منجرب به پارگی فیبرها و رشته های عضلانی گردد.

در رگ به رگ شدن به تاندون ( زردپی ) آسیب وارد شده است .

نشانه ها و علائم کشیدگی تاندون شانه:

  1. درد تیز و شدید بلافاصله بعد از آسیب دیدگی
  2.  حساسیت بیش از حد ناحیه در لمس( تندرنس شدید)
  3.  تغییر شکل عضو ( تورم بر اثر التهاب در منطقه آسیب )
  4. ضعف شدید و از دست دادن قدرت قسمت آسیب دیده
  5. صدای پارگی عضله در زمان ورود ضربه

توانبخشی بعد از کشیدگی تاندون

معمولا در مراحل اولیه بی حرکتی برای بخش آسیب دیده مثل کشیدگی تاندون شانه توصیه میشود که بنابر تشخیص پزشک متخصص ممکن است نیاز به استفاده از آتل یا در بعضی موارد گچ باشد.در پارگی کامل نیاز به انجام عمل جراحی و بازسازی رباط های پاره شده می باشد.در مراحل بعدی و پس از بهبود اولیه درمانهای مختلف فیزیوتراپی ،تمرین درمانی ،و در بعضی موارد درمانهای دستی جهت بهبود آسیب وارد شده انجام می پذیرد.

 کشیدگی رباطها ( SPRAIN)

رباط ها بخشی از بافت الاستیک بدن میباشند که دو استخوان را به هم متصل می کنند.زمانی که نیروی کششی زیاد به یک رباط وارد شود یا نیرویی در جهتی غیر از آنچه که بیومکانیک رباط اقتضا میکند به آن وارد شود،پارگی در فیبر های رباط از سطح میکروسکوپی تا حد قابل مشاهده رخ میدهد.

 اقدامات و کمک های اولیه :

  1. بی حرکت کردن عضو
  2.  بالا قرار دادن عضو
  3. استفاده از باند کشی
  4. اگر تورم شدید بود از یخ استفاده می کنیم (استفاده از سرما باید به مدت ۳۰ -۲۰ دقیقه ادامه یابد.

توانبخشی پس از کشیدگی رباط:

معمولا در مراحل اولیه بی حرکتی برای بخش آسیب دیده توصیه میشود که بنابر تشخیص پزشک متخصص ممکن است نیاز به استفاده از آتل یا در بعضی موارد گچ باشد.در پارگی کامل نیاز به انجام عمل جراحی و بازسازی رباط های پاره شده می باشد.در مراحل بعدی و پس از بهبود اولیه درمانهای مختلف فیزیوتراپی ،تمرین درمانی ،و در بعضی موارد درمانهای دستی جهت بهبود آسیب وارد شده انجام می پذیرد.

مشاوره رایگان