نوشته‌ها

تمرینات قدرتی

–  تقویت عضله چهار سر ران (کوادریسپس)

  • اولین تمرین منقبض کردن عضله چهارسر ران در حالتی است که روی تخت قرار گرفته‌اید و زانوهای شما صاف است. در این تمرین حین انقباض هیچ حرکتی در مفاصل شما صورت نمی‌گیرد. زمان حفظ انقباض و تعداد دفعات تمرین توسط تیم توانبخشی و فیزیوتراپی تعیین می‌گردد.
  • در روزهای آخر فاز یک ممکن است بنا بر تجویز تیم توانبخشی، تمرین بالا آوردن پا با زانوی صاف به شما داده شود. برای انجام این تمرین روی تخت خوابیده و پای سمت مقابل را خم کرده و کف پا را روی تخت می‌گذارید سپس پای جراحی شده را که با زانوی صاف روی تخت قرار گرفته با منقبض کردن عضله چهارسر ران بدون آنکه زانوی شما حتی اندکی خم شود از تخت بلند کرده و تا حدود زاویه ۳۰ درجه نسبت به افق بالا می‌آورید.
  • دقت داشته باشید زمانها و دفعات انجام تمرین توسط تیم توانبخشی مشخص می‌گردد.
  • دقت داشته باشید پس از آنکه مکث لازم را در زمان بالا نگه داشتن پا انجام دادید، پا را به آرامی پایین آورده و روی تخت بگذارید و عضلات را پیش از انجام دوباره تمرین شل و رها کرده سپس برای تکرار تمرین مجدداً منقبض کنید.

تقویت عضله پشت ران (همسترینگ)

 نکات مهم

نکته اول : بیمارانی که از تاندونهای عضله پشت ران جهت بازسازی رباط آنها استفاده شده می‌بایست مراقب باشند تا طی ۶ هفته اول پس از جراحی کششهای شدید و ناگهانی به عضله پشت ران آنها وارد نیاید چرا که ممکن است موجب آسیب عضله شود مثلاً درحالیکه با زانوهای صاف ایستاده‌اید می‌بایست مراقب باشید که برای پوشیدن کفش و جوراب به‌صورت ناگهانی و شدید بدون خم کردن زانو اقدام نکنید چرا که این حرکت ممکن است سبب وارد آمدن کشش شدید به عضله پشت ران شما بشود.

نکته دوم : انجام تمرینات شدید تقویتی عضله پشت ران تا ۴ یا ۶ هفته پس از عمل برای شما ممنوع می‌باشد و زمان انجام آن توسط تیم توانبخشی به شما اعلام می‌شود.

–  برای تقویت عضلات پشت ران به پشت بخوابید و زانوهای خود را صاف روی تخت قرار دهید. سپس با فشار دادن پاشنه در جهت عمودی به تخت عضله پشت ران خود را منقبض کنید.

–  تمرین دیگر همان تمرینی است که خوابیده روی تخت برای خم کردن زانو انجام می‌دهید (به پشت خوابیده و با کشیدن پاشنه روی تخت زانوی خود را خم می‌کنید. توجه داشته باشید برای صاف کردن زانو پای سالم را پشت آن قرار داده و با استفاده از پای سالم، پای جراحی شده را صاف کنید).

  تقویت عضلات داخل و خارج ران

–  برای تقویت عضلات داخل ران روی تخت خوابیده و با زانوی صاف هر دو پا را روی تخت قرار دهید. یک بالش بین ۲ پای خود در قسمت ران گذاشته و از دو طرف آن را فشار دهید. با این کار عضلات داخل ران شما می‌بایست منقبض شوند.

–  در وضعیت تمرین قبل قرار گرفته و یک وسیله‌ای مانند کمربند را بالای ۲ زانو اطراف رانهای خود ببندید. از این حالت دو پای خود را به‌سمت خارج باز کنید و در برابر مقاومت کمربند فشار دهید. با این کار عضلات خارج ران شما منقبض می‌شود.

نکته :  در مرکز فیزیوتراپی که به آن مراجعه می‌کنید از تحریک الکتریکی جهت کاهش ورم پس از جراحی و همچنین تسهیل تقویت عضلات برای شما استفاده خواهد شد.