علائم شکستگی فشاری

تشخیص شکستگی فشاری

سابقه دردی که با تمرین تشدید و با استراحت بهبود می یابد می تواند از علل شکستگی فشاری باشد .…

شکستگی فشاری

هنگامی که برروی استخوان بطور مکرر نیروهای فشارنده، کششی یا چرخشی وارد شود در استخوان شکستگی های ریز و کوچکی…
فهرست
Call Now Buttonتماس