علائم بیماری AS درستون فقرات

بیماری AS در ستون فقرات

دردهای ستون فقرات یکی از بیماریهای روماتیسمی اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت (AS (Ankilosing Spondylitis می باشد. قبل از اینکه این بیماری را…
فهرست
Call Now Buttonتماس