عفونت قارچي انگشتان

بیماری های پا

۱-خواب رفتگی پا: خواب رفتگی paresthesia احساس سوزش و خارشی ناخوشایند همراه با سوزن شدن عضو خواب رفته است که…
فهرست
Call Now Buttonتماس