عدم تقارن در کجی گردن مادرزادی

کجی گردن چیست؟

تغییر شکل گردن و کجی گردن با چرخش سر شخص همراه می باشد. این عارضه ممکن است مادرزادی ، اکتسابی…
فهرست
Call Now Buttonتماس