نوشته‌ها

ورزش برای کمر درد

برای درمان کمر درد ۶ ورزش شرح داده می شوند که باید جزئی از برنامه روزانه قرار بگیرند. این ورزش ها در صورتی که به طور مرتب انجام شوند، درد کمر و پاها را کنترل کرده و از سایر درمان ها بسیار مؤثرتر می باشد.

ورزش ۱

روش الف:

۱- طاق باز روی زمین و«ترجیحاً روی تشک» خوابیده و یک یا دو بالش زیر سر قرار دهید.

۲- پاها را از زانو خم کنید. فاصله پاها نباید از ۳۰ سانتی متر کمتر باشد.

۳- دست ها را بالا بیاورید. به طوری که نوک انگشتان به طرف سقف باشد. دست ها نباید به سمت عقب برده شود زیرا در این حالت گودی کمر افزایش می یابد.

۴- از این حالت به آرامی به وضعیت نشسته درآمده و نوک انگشتان دست را از بین پاها به زمین برسانید.

۵- آرام به حالت خوابیده باز گردید و ورزش را تکرار کنید.

در قسمت ۴ و ۵ این ورزش، عضلات شکم در حین حرکت انقباض خود را حفظ می کنند.

روش ب:

۱- مانند روش(الف) بخوابید.

۲- پاها را خم کنید تا جایی که کف پا راحت روی زمین قرار بگیرد، در این جا هم فاصله پاها نباید از ۳۰ سانتی متر کمتر باشد.

۳- دست ها را در جلوی قفسه سینه صاف نگه دارید.

۴- عضلات شکم منقبض کرده و تنها را از جایی که می توانید از زمین بلند نمایید. اکثر افراد ترجیح می دهند که دست ها را از حالت عمودی خارج کرده و بدین وسیله تنه را تا حدی بلند کنند که دست ها با زانوها تماس پیدا کند.

۵- مجدداً با حفظ انقباض عضلات شکم به حالت خوابیده برگشته و ورزش را تکرار کنید. افرادی که توانایی کافی داشته باشند نوع الف را انجام می دهند اما اکثر افراد به علت عدم توانایی ناچارهستند نوع(ب) را انجام دهند. این ناتوانی به علت وضعیت ساختمانی بدن فرد بوده و ناشی از ضعف عضلانی نمی باشد. در بیشتر افراد، قسمت فوقانی تنه به قدری سنگین است که آن ها را در انجام نوع(الف) ناتوان می سازد. هرگز نباید پاها را به جایی فیکس کرده و یا کسی آن ها را نگه دارد چون این عمل باعث انقباض عضلات قسمت جلویی پاها می شود. در نتیجه قسمت جلوی لگن به سمت پایین کشیده شده و گودی کمر افزایش می یابدو در نتیجع باعث کمر درد می گرد، اگر این ورزش به طور صحیح انجام شود فقط موجب انقباض قوی عضلات«شکم» و کاهش کمر درد می گردد.

ورزش ۲

۱- طاق باز بخوابید.

۲- پاها را خم کنید. در این ورزش پاها باید بیشتر از ورزش(۱) خم شود، زیرا در حین انجام آن وزن بدن روی پاشنه پاها می افتد.

۳- عضلات سرینی منقبض و سفت کرده و تا حدی که ممکن است لگن را از روی تشک یا زمین بلند کنید.

۴- این وضعیت را یک ثانیه حفظ کرده و پس به آرامی عضلات را شل کنید تا لگن مجدداً به حالت اولیه برگردد.

۵- ورزش را تکرار کنید. همان گونه که دریافتید این ورزش برای تقویت عضلات سرینی می باشد. باید مراقب بود که کمر از زمین بلند شود در غیر این صورت کمر قوز پیدا کرده و نتیجه مطلوب از ورزش یعنی کاهش کمر درد حاصل نمی شود. در حقیقت بهتر است دست ها را روی شکم قرار داده به طوری که انگشتان کوچک در سطح ناف قرار بگیرند که این عمل باعث می شود که شکم از آن سطح بالاتر نرود.

ورزش ۳

۱- طاق باز بخوابید.

۲- بدون بلند کردن سر از روی بالش زانوها را تا حدی بالا بیاورید که بتوان دست ها را زیر زانوها قرار داده و به سمت بالا تنه بکشید.

۳- در حالی که فاصله پاها از هم حدود ۳۸ الی ۴۵ سانتی متر می باشد، تا حد ممکن به طرف سینه کشیده می شود(باید به خاطر داشت که هر دو زانو به طور هم زمان به طرف سینه کشیده شوند).

۴- پاها را رها کرده و به حالت اول برگردید، باید مراقب بود که پاها به طور ناگهانی رها شوند.

۵- این ورزش درمان کمر درد را تکرار کنید.

۶- در حین ورزش، سر باید روی بالش قرار گرفته و نشیمن گاه تا حد ممکن از زمین بلند شوند(هدف از انجام این ورزش کشش عضلات قوی و کوتاه می باشد). افراد بسیاری«خصوصاً افراد میانسال و مسن» قادر به خم کردن کمر به سمت جلو نیستند. چون یک یا چند دیسک بین مهره ای آن ها آسیب دیده و مانع حرکت فقرات نسبت به یکدیگر می گردد، بنابراین مفاصل بین مهره نامنظم و سخت شده و عمل طبیعی آن ها از بین می رود.

ورزش ۴

۱- روی زمین نشسته و پاها را دراز کنید، به طوری که تنه صاف باشد(منظور از صاف بودن تنه، حالت خبردار نشستن نیست) زیرا این حالت موجب عقب رفتن شانه ها و قوز پیدا کردن و کمر درد خواهد شد، ضمناً سر باید کمی به طرف جلو خم شود.

۲- تنه را آرام به طرف جلو خم کرده و سعی کنید دست ها را به انگشتان پا برسانید.

۳- به وضعیت اولیه برگشته و ورزش را تکرار کنید(در حالت نشسته تنه نباید از حالت مستقیم خارج شده و به طرف عقب خم شود.) تأثیر این ورزش مانند ورزش(۳) می باشد. یعنی عضلات قوی و کوتاه پشت را کش داده و به حفظ دامنه کامل حرکت به طرف جلوی کمر کمک می کند. مفاضل بعضی افراد به قدری شل است که حتی با زانوهای صاف می توانند مچ دست یا کف دست خود را به انگشتان پا برسانند. در چنین مواردی انجام این ورزش ضرورتی ندارد. افرادی که از درد پشت پا شکایت دارند، نباید هرگز ورزش(۴) را انجام دهند زیرا این ورزش اعصاب سیاتیک را که منشاء درد است کشش داده و بنابراین درد را افزایش می دهد.

ورزش ۵

۱- جهت انجام این تمرین ورزشی رفع کمر درد راحت بایستید، به طوری که سر به طرف جلو خم باشد.

۲- پای راست را ۱۵ تا ۲۵ سانتی متری به طرف عقب و کمی به طرف راست پای چپ بگذارید.

۳- بدن را به پایین آورده و در حین این عمل، پای چپ را به طور صاف روی زمین حفظ کنید.

۴- در حالی که پای چپ به طور صاف روی زمین قرار داشته و قسمتی از وزن بدن توسط پای راست تحمل می شود، دست ها را صاف کرده و کف هر دو دست را روی زمین بگذارید.

۵- پای راست را حتی الامکان به طرف عقب برده و صاف کنید. انگشتان پا را طوری روی زمین بگذارید که مانند فنر عمل کنند. انگشتان پای راست باید کمی به طرف چپ چرخیده باشد.

۶- با صاف نگه داشتن پای راست، در حالی که زانو نیز محکم گرفته شده و پای چپ صاف روی زمین قرار گرفته، لگن بالا رفته و مجدداً پایین آورده می شود. بالا بردن لگن باید کم بوده و به میزانی باشد که حرکت به طرف پایین را تسهیل کند.

۷- بعد از انجام این ورزش کمر درد به طور کامل، پای راست را خم کنید تا کف پا به طور صاف روی زمین قرار گیرد.

۸- سپس پای چپ را صاف کرده، به عقب ببرید و ورزش را طبق دستورات تکرار کنید.

۹- بعد از انجام ورزش، پای چپ را صاف نگه داشته و اندام تحتانی چپ را خم کنید تا پای چپ ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر در پشت و کمی به طرف چپ، پای راست قرار گیرد.( باید به طور صاف روی زمین باشد، در این حالت قسمتی از وزن بدن توسط پا چپ تحمل می شود).

۱۰- عضلات سرینی را کاملاً سفت و منقبض کرده و بدن را به وضعیت ایستاده بر گردانید. هرگز نشیمن گاه را بالاتر از بقیه بدن نبرید زیرا این کار، فشار متحمل وزن را به عضلات پشت منتقل کرده و بنابراین بالقوه آسیب زا می باشد. این ورزش در مقایسه با سایر تمرینات کمر، پیچیده ترین و مشکل ترین ورزش است اما باید گفت که یکی از مؤثرترین آن ها در کاهش کمر درد می باشد.

ورزش ۶

روش الف:

۱- بایستید، بطوری که پاها ۴۵ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشد و نوک انگشتان تا حدی ناراحت کننده نباشد و مستقیم به سمت جلو قرار بگیرد. سر باید اندکی خم شده و قسمت فوقانی تنه کمی متمایل به جلو باشد(بخاطر داشته باشید چین روی شکم حفظ شود).

۲- دست ها را در راستای نقطه ای از زمین به فاصله ۳۰ سانتی متری جلوی پاها نگهدارید.

۳- قسمت بالایی تنه را در وضعیتی که گفته شد نگه داشته و روی پاها بنشیند به طوری که دست ها به صورت کاملاً صاف به نقطه ای که ابتدا در راس آن قرار گرفته بودند؛ برسند. در حین انجام این ورزش باید کف پاها به صورت صاف روی زمین نگه داشته شوند.

۴- مجدداً با حفظ وضعیت قسمت بالایی تنه، به حالت ایستاده برگشته و ورزش را تکرار کنید.

روش ب:

۱- برای درمان کمر درد ، روی یک صندلی صاف و سفت بنشیند، به طوری که نشیمن گاه در قسمت ابتدایی صندلی قرار گیرد.

۲- زانوها و پاها را به فاصله ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر از یکدیگر جدا کنید.(زانوها نباید کنار هم باقی بمانند).

۳- در حالت دست به سینه تنه را خم کنید. به طوری که آرنج ها روی زانوها قرار بگیرند.

۴- پاشنه پاها را به فاصله ۵/۲ سانتی متر جلوتر از پایه های صندلی قرار بدهید.(به عبارتی پاشنه ها باید به عقب برده شوند تا زیر مرکز ثقل بدن قرار گیرد).

۵- نقطه ای روی زمین و بین ۲ پاشنه در نظر بگیرید و در حین انجام این ورزش نگاه تان را به آن نقطه بدوزید.

۶- با حفظ وضعیت تنه و تمرکز روی نقطه مذکور در روی زمین، آهسته بدن را بلند کرده و به حالت ایستاده در آیید.

۷- مجدداً با حفظ وضعیت تنه(هم چنین تمرکز روی نقطه)، به وضعیت شروع ورزش در حالت نشسته برگردید. لازم به ذکر است که آرنج ها به محض بلند شدن نشیمن گاه از روی صندلی، از زانوها جداشده و در لحظه تماس نشیمن گاه با صندلی، مجدداً روی زانوها قرار می گیرند. برای کنترل کمر درد باید آموخت که در فعالیت های روزمره، بجای فقرات از عضلات پاها استفاده شود. پس این نکته حائز اهمیت است که توانایی عمل”بشین و پاشو” بازیابی و حفظ شود. ورزش(۶) برای تقویت عضلات پاها، با تأکید بر عضلات جلوی ران که دقیقاً بالای زانو قرار دارند و آن را راست می کنند، می باشد.

کمردرد ، طاعون مدرن

کمردرد یکی از مشکلاتی است که بیشتر کارمندان ادارات و به طورکلی افراد پشت میز نشین از آن رنج می برند.برای جلوگیری از کمردرد راه هایی وجود دارد که باید آنها را به دقت انجام داد.

کمردرد در این روزها به عنوان طاعون مدرن شناخته میشود.به طور کلی ۷ نفر از هر ۱۰نفر از این مورد رنج می برد. این درد به عنوان یکی از بیماری های اصلی در کارمندان پشت میز نشین شناخته می شود، به طوری که در انگلستان از آن به عنوان دومین مشکل بزرگ پس از استرسنام میبرند.نشستن به مدت طولانی یکی از بدترینرفتارها برای پایین کمر است. قوز کردن و حالت های بد راه رفتن نیز میتوانند باعث ایجاد  گردن درد و کمردرد شما بشوند.

مهمترین توصیه های عمومی برای کاهش احتمال ابتلا به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از :

هر چه وزن شما بیشتر باشد فشار بیشتری روی ستون مهره وارد شده و احتمال بروز درد بیشتر میشود. پس وزن خود را کم کنید

در مجاورت باد مستقیم پنکه و کولر قرار نگیرید و بخصوص در تابستان زیر کولر نخوابید اینکار منجر به کمردرد می گردد.

کشیدن سیگار موجب افزایش ناراحتی و درد شما میشود. از آن اجتناب کنید .

قبل از انجام هر ورزشی ابتدا بدن خود را با انجام نرمش های کششی گرم کرده و سپس ورزش کنید. شروع ناگهانی ورزش بدون آمادگی موجب آسیب عضلات و لیگامان ها میشود.

استفاده از کمربند طبی فقط در مواردی که کمردرد حاد وجود دارد آنهم برای چند روز اشکالی ندارد ولی استفاده بلند مدت از این کمربند ها مضر است. استفاده دائمی از کمربندهای طبی موجب میشود فرد برای مستقیم نگه داشتن ستون فقرات به کمربند تکیه کرده و عضلات کمر و شکم خود را رها کنید. نتیجه اینست که در بلند مدت عضلات شکم و ستون مهره ضعیف شده و این ضعف موجب افزایش شدت درد میشود. پس به یاد داشته باشید که استفاده از کمربند طبی باید به مدت کوتاهی باشد.

رعایت نکات زیر می تواند به شما در درمانکمردرد کمک کند:

– توجه کنید در طول روز و درحالی که پشت میز نشسته اید پاهایتان با زمین در تماس باشند و در غیر این صورت از استراحتگاه پا استفاده کنید. این باعث می شود تا فشار کمتری به ستون فقرات شما وارد شود .

– اطمینان حاصل کنید که در انتهای صندلی نشسته اید و شانه های شما نیز به طور کامل در بالای صندلی قرار گرفته باشد. لم دادن و از زیر در رفتن باعث میشود تا ستون فقرات از حالت اصل خود خارج شده و کمردرد را برای شما به وجود آورد.

– در هنگام نشستن دقت کنید که زانوهایتان از قسمت فوقانی بدنتان پایین تر باشد یعنی پاهای شما باید شیبی به سمت پایین داشته باشد. این کار به طور ناخود آگاه باعث می شود تا کمر شما صاف قرار بگیرد .

– سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.به هیچ عنوان بیش از ۴۰ دقیقه مداوم پشت میز ننشینید. پس از هر میزان پشت میز نشینی حداقل ۵ دقیقه در محیط کار راه بروید و کمی حرکات کششی انجام دهید .

– فضای مناسبی را در مقابل پاهایتان ایجاد کنید و از شلوغ کردن فضای زیر میزتان پرهیز کنید تا فضا برای تکان دادن پا باشد. هر چند دقیقه پاهایتان را از زمین جدا کنید و مقداری آن ها را بکشید تا خون در آن ها به جریان بیافتد.

– بهترین راه مقابله با کمردرد تقویت کردن عضلات کمر با انجام نرمش های مخصوص طبی است.

برای مطالعه ” ورزش های مفید کمردرد ” کلیک کنید .

کمربند طبی برای کمردرد

با توجه به نتایج ازمایشهای انجام شده مشخص شده است که کمربند طبی بسیار موثر در بهبود کمردرد پشت و ستون فقرات می باشد از آن می توانید در زندگی روزمره به هنگام کار و استراحت و خواب و حتی در حالیکه ورزش می کنید به راحتی استفاده کنید.

کمربند طبی برای کمردرد از دو قسمت تشکیل شده شامل بخش طولانی از کمر به ستون فقرات و بخش کوتاه برای قسمت پایین کمر دیگر برای بهبود دیسک کمر نیاز به عمل جراحی ندارید این وسیله درمانی بسیار راحت و سریع درد کمر شما را بهبود می بخشد مهره های ستون فقرات شما را بطور طبیعی منظم می کند .

هر بند روی یکی از مهره های ستون فقرات را می پوشاند و در حین انجام فعالیت های روزمره از شل شدن مهره ها جلوگیری میکند و این کار باعث از بین رفتن کمردرد شما میشود .

می توانید بعد از بستن کمربند طبی به کمر خود لباس پوشیده و به کارهای روزمره خود در بیرون خانه ادامه دهید دارای قفل هایی برای سفت کردن یا شل کردن کمر متناسب با کمر شماست .

کمربند طبی برای کمردرد نیازی به منبع انرژی مانند باطری یا برق ندارد و برای به ترتیب کردن مهره های کمر شما بسیار مناسب بوده و با یک فشار ملایم و خوب مانند یک ماساژ برای ستون فقرات عمل می کند .

این وسیله درمانی باعث افزایش گردش خون در ستون فقرات و عضلات اطراف آن شده و اینکار باعث خنثی شدن کمردرد میشود که یک روش درمان کلاسیک برای جایگزین با روشهای سنتی می باشد .

کمربندهای طبی کلاسیک شامل قسمت های زیر است :

بخش طولانی برای زیر گردن تا بالای لگن و بخش کوتاه برای دور کمر و بالای لگن دارد .

رای مطالعه ” ورزش های مفید کمردرد ” کلیک کنید .

حرکات ورزشی کمردرد

پژوهشگران‎‎ هلندی‎‎ بـرای درمـان کمردرد روش‎ های‎‎ جدیدی یافته‎‎ اند کـه بـا وجود درد می‎ توانند به کارکرد‎ بدن‎ آسیب‎ نمی‎ زند.

بر اساس‎ روش‎ دانشمنـدان‎ هـلنـدی‎ افراد مبتلا به‎‎‎ کمردرد در هفته دو جلسه یک‎ ساعته‎ ورزش‎ می‎‎ کنند و تمرینات‎ ورزشی آنان‎ شامل‎ بلند کردن‎ کیف‎ دستی‎‎ و اشیایی ماننـد آن‎ است‎.

براساس‎ توصیه‎‎ این‎‎ متخصصان اشیایی‎ که برای‎ تمرین‎ های‎ ورزشی‎‎ در نظر گرفته‎ می شوند هر جلسه‎‎ سنگین‎ تر از جلسه قبل‎ خواهند بـود و همه‎ حرکات‎ ورزشی کمردرد بدون‎‎‎ درنظر گرفتن دردآور بـودن آنها اجرا می‎ شود.

بر اساس‎ تحقیق‎ پـژوهـشگـران‎, افـرادی‎ کـه‎ استراحت‎ مطلق‎ دارند پس‎ از سه‎‎‎ ماه به کـار خود باز می‎ گردند اما افرادی‎ که‎‎ با برنامه جدیـد کمردرد درمـان‎ می‎ شوند پس‎ از دو ماه‎ سرکار خود حاضر خواهند شد.

حرکات ورزشی کمردرد

تمرین ۱ : دراز و نشست

برای درمان کمردرد به پشت روی یک میز یا سطح صاف دراز بکشید.

کف پاهای خود را بر روی سطح صاف قرار دهید و زانوها را خم کنید. در حرکت دراز و نشست، شیب لگن خاصره خود را حفظ کنید این ورزش در درمان درد ناشی از کمردرد موثر می باشد .

تمرین۲٫

به آرامی دست ها را تا آنجا که ممکن است به جلو بکشید،تنه خود را به جلو خم کنید.

عضلات گردن را آرام نگه دارید. به طور طبیعی تنفس کنید. به آرامی به موقعیت شروع برگردید. در طول انجام ورزش کمردرد نداشته باشید.

تمرین۳٫

دستها را روی قفسه سینه درآغوش بگیرید.

چانه خود را به سینه بچسبانید و به آرامی آرنج ها را به زانو برسانید ،تنه خود را خم کنید. عضلات گردن را آرام نگه دارید.

در طول انجام این ورزش کمردرد به طور طبیعی تنفس کنید. به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

تمرین۴٫

دست های خود را پشت سر قرار داده و به آرامی سر را به قفسه سینه نزدیک و سپس تنه خود را قوس دهید.

در حین انجام این ورز کمردرد آرامش داشته باشید ، به آرامی نفس بکشید و سپس به موقعیت شروع برگردید.

در طول انجام حرکات ورزشی، درد نداشته باشید.

تمرین ۵ : شتر گربه

روی زمین زانو بزنید و حالت چهار دست و پا بگیرید. سر خود را راست نگه دارید به طوری که نگاه شما رو به جلو باشد.

به آهستگی تنه خود را تا آنجا که می توانید به پائین قوس دهید.

اما اجازه دهید با بلند شدن صورت شما به سمت بالا، احساس آرامش داشته باشید و سپس کمر خود را تا آنجا که می توانید،توسط انقباض عضلات شکم، رو به بالا بکشید و سر را به زمین نزدیک کنید. همه حرکات باید از پایین کمر شما شروع شود.در طول انجام حرکات ورزشی کمردرد، درد نداشته باشید.

برای مطالعه ” تاثیر طب سوزنی در کمردرد ” کلیک کنید .

راه های رفع کمردرد

بسیاری از ما بیشتر اوقات دچار کمردرد می‌شویم که اغلب در طول یک روز کاری پرمشغله ترجیح می‌دهیم به این مشکل توجه چندانی نداشته باشیم یا از آن چشم پوشی کنیم.

با این وجود نمی‌توانید این واقعیت را نادیده بگیرید که کمردرد عاملی است که ایستادن، نشستن و حتی راه رفتن را در طول روز برای شما مشکل می‌سازد.

به گزارش شبکه خبری تورنتونیوز، متخصصان تاکید دارند در صورت بروز درد حتما باید با راه کارهای مناسب و با مشورت پزشک برای درمان اقدام کنیم و تا حد امکان درد خود را تسکین دهید.

چند توصیه مفید

– مصرف ویتامین D‌ را افزایش دهید. در یک مطالعه روی ۱۳۰ فرد مبتلا به کمردردهای مزمن اسکلتی- عضلانی معلوم شد که ۹۳ درصد از این بیماران با کمبود ویتامین D مواجه هستند.

– بعلاوه می‌توانید از تکنیک‌های تنفس عمیق برای کاهش کمردرد استفاده نمایید. این تکنیک‌ها که از ارتباط بین مغز و بدن استفاده می‌کنند در واقع سطح هوشیاری بدن، تنفس،‌ حرکت و مراقبه را مورد هدف قرار می‌دهند. بهترین نکته درباره این راه کار، ایمن و بی‌خطر بودن و همچنین بدون هزینه بودن آنها است و اینکه می‌توانید خودتان در خانه آنها را انجام دهید.

– ماساژ آرامش بخش نیز موثر است. ماساژ می‌تواند برای کاهش دردهای مزمن موثر باشد. در واقع ماساژ درمانی معمول‌ترین شیوه برای تسکین کمردرد در دوران بارداری است.

ماساژ درمانی کمردرد

به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان انستیتو مطالعات سلامت گروپ با انجام یک آزمایش کنترل شده و با انتخاب تصادفی شرکت کنندگان ماساژهای ساختاری و آرامش دهنده را مورد مقایسه قرار داده و دریافتند که هردو شیوه بسیار موثر بوده و عوارض جانبی بسیار اندکی دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دکتر دانیل چرکین کارشناس اصلی این مطالعه خاطرنشان شد: ما متوجه شدیم ماساژ درمانی برای افرادی که به کمردردهای مزمن مبتلا هستند، بسیار مفید بوده و تاثیر معجزه‌گری دارد.

افرادی که کمردرد خود را با این روش درمان می‌کنند ظرف فقط ۶ ماه می‌توانند فعالیت‌های عادی خود را به خوبی انجام دهند و عملکردهایشان بهبود پیدا می‌کند.

برای مطالعه ” ورزش های مفید کمردرد ” کلیک کنید .

درمان کمردردهای التهابی با ورزش

ورزش های قدرتی دیسک کمر در درمان کمردردهای التهابی کمر موثر می باشد .

این درد ها به آن دسته از انواع کمردرد اطلاق می شود که در هیچ تست آزمایشگاهی قادر به شناسایی نیستند و در اغلب موارد با انجام فعالیت درمان می یابند.

الگوی افزایش درد در ابتدای صبح بیشتر است و در طول روز کاهش می یابد. این دسته از کمردردهای التهابی که با شدت گرفتگی عضلات در ناحیه ای از ستون فقرات همراه اند با فعالیت درمان و یا استراحت تشدید می شوند.

شروع این نوع از کمردردهای التهابی تدریجی است و در اغلب موارد به از کار انداختن فرد از شغل و کار خود می انجامد.

علائم تشخیصی بیماری بسیار حائز اهمیت است و فرد باید یک شرح حال کامل از وضعیت خود به پزشک ارائه دهد چرا که علائم این نوع درد از کمردردهای فیزیولوژیک کاملا متفاوت است و بیشتر عضلات را درگیر می کند.

درمان کمردردهای التهابی

در صورت زود تشخیص داده شدن قابل درمان دارویی است و جای نگرانی ندارد.

اما دردهایی که درمان نشود به پارگی دیسک منجر می شود و دیگر قابل ترمیم و اصلاح نیست اما روشهایی وجود دارد که اگر این روشها به موقع و به طور کامل و صحیح بکار گرفته بشوند می توانند با کنترل علائم و جلوگیری از پیشرفت کمردردهای التهابی، بیمار را از استفاده از درمانهای جراحی بی نیاز کنند.

استفاده از روش های فیزیکی و فیزیوتراپی و گرمای سطحی و این مسائل می تواند به درمان کمردردهای التهابی بیمار کمک کند. در مواردی که درد بیمار با استفاده از این روشها قابل درمان نباشد و یا در مواردی که ضعف پیش رونده در اندامهای تحتانی مشاهده بشود ممکن است درمان های جراحی برای بیمار مبتلا به کمردردهای التهابی توصیه و اجرا بشود.

مهمترین اقدامات درمانی در مورد کمردردهای التهابی عبارتند از :

ورزش درمانی

استفاده از گرمای موضعی

با استفاده از داروهای ضد التهاب و ضد درد

خوابیدن بر روی شانه طرف مقابل درد و گذاشتن بالشت بین دو زانو در درمان کمردردهای التهابی کمک خواهد کرد .

تزریق کورتیکوستروئید به داخل مفصل در موارد خاص به توسط پزشک معالج

انجام نرمش های کششی برای رباط های اطراف مفصل و نرمش های تقویتی برای عضلات و درمان کمردردهای التهابی موثر خواهد بود .

در مواردی که بیمار به هیچ یک از اقدامات فوق پاسخ ندهد پزشک ارتوپد اقدام به درمان جراحی کمر خواهد کرد .

برای مطالعه ” درمان کمر درد با ورزش” کلیک کنید .

درمان کمر درد مزمن

دیسک غضروفی است که بین ۲ مهره قرار گرفته است و همچون فنری از فشار مهره بالایی کمر به مهره پایینی جلوگیری به عمل می‌آورد.

دیسک در ناراحتی‌های مختلف به خاطر ورزش، چاقی، تصادفات، موارد مادرزادی، جابه‌جایی مهره‌ها، آرتروز و بالا بودن سن، خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد و مقدار آب موجود در آن کم و ارتفاعش کاهش می‌یابد و در نتیجه دو مهره به هم نزدیک می‌شوند.

این ساختار باعث جلوگیری از افتادن دیسک در نخاع و فشار روی اعصاب و در نهایت جلوگیری از اختلال اعصاب و فلج قسمتی از عصب می‌شود.

علائم کمر درد مزمن

کمر دردهای مزمنی نزدیک ۵۵ درصد افراد جامعه را شامل می‌شود.

بیماری سن خاصی ندارد و می‌توان زمان شروع آن را از ۱۸ سالگی ذکر کرد. شایان ذکر است در میان ورزشکاران، اسب‌سواران، بازیکنان فوتبال، بارفیکس، خرک، بادی بیلدینگ، کشتی و وزنه‌برداران بیش از سایرین گرفتار بیماری کمر درد مزمن می‌شوند.

کمر درد مزمن با ورزش‌های مختلف آب‌درمانی، فیزیوتراپی، الکتروتراپی و… قابل درمان هستند. اگر این روش‌های درمانیکمر درد مزمن پس از ۳ الی ۴ ماه کارساز نباشد باید تصمیمات دیگری برای آن اندیشیده شود.

کمر درد مزمن و گرفتاری مهره‌های ۴ و ۵ باعث فشار به عصب و کشیده‌شدن بیماری به یک پا و گاهی تا زانو و انگشتان پا از علایم محسوس در دیسک کمر است.

با عدم درمان به موقع بیماری کمر درد مزمن به مرور زمان آب دیسک کم و کمتر می‌شود و فتقی که جلو افتاده، پس از گذشت زمانی، پاره می‌شود و محتویات آن به روی نخاع می‌افتد ولی با به‌کار‌گیری تکنیک های جدید در بیماری کمر درد مزمن ۹۰ درصد از بیماری قابل درمان می‌شود.

بهترین توصیه

با ورزش و تغذیه سالم می‌توان از بروز بیماری کمر درد مزمن پیشگیری کرد، چرا که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

برای مطالعه ” درمان کمر درد با ماساژ” کلیک کنید .


کمردرد و تردمیل

کسانی‌که تمرینات کشتی در صبح می‌دهند، به دلیل بالا بودن فشار در “دیسک کمر “و جمع شدن آب در دیسک بعد از خواب، شانس پارگی این عضو و کمردرد و پارگی ۸۰درصد بافت‌های دیگر در آن‌ها افزایش می‌یابد.

دستگاه تنفس (Tens) که برای کاهش کمردرد به کار می‌رود، فقط در حیطه تخصصی فیزیوتراپ‌ها است و افراد دیگر بدون تجویز پزشک فیزیوتراپ، نمی‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین افرادی که وایت کت (یونیفرم) پزشکی ندارند، نمی‌توانند در مراکز درمانی و غیر درمانی الکتروتراپی انجام دهند.

تا ساعت ۳ ابتدای روز(صبح) و ساعت پایانی روز (غروب) که خسته هستید، ورزش نکنید، زیرا بسیار آسیب زا است، به دلیل این‍که دیسک کمر در این زمان بسیار پرآب است و کمر در مرحله ابتلا به کمردرد قرار دارد. ابتدا باید با قدم زدن آهسته، آب “دیسک کمر” را کاهش و این عضو را از حالت خطر خارج کنیم،  بعد به نرمش بپردازیم.

 تردمیل فشار زیادی به زانو و کمر وارد می‌کند و بیمارانی که مبتلا به کمر دردو زانو درد هستند، نباید از این دستگاه استفاده کنند و لازم است با راه رفتن و دویدن آرام به استخوان‌های کمر و زانو اکسیژن برسانند.

برای استفاده از تردمیل، باید سرعت دستگاه با نقباضات عضله هماهنگ باشد. قبل از استفاده از تردمیل، باید ابتدا قدرت عضلات تقویت شده و توان فرد بالا رفته بعد از تردمیل استفاده کند. به همین دلیل عمده کسانی‌که از این دستگاه ورزشی استفاده می‌کنند، دچار زانو درد و کمردرد هستند، زیرا بدون آمادگی قبلی از تردمیل استفاده می‌کنند.

۵نکته برای حداکثر استفاده از تردمیل

ورزش کردن روی تردمیل، راه و رسمی دارد. برای‌ این‌که درحین راه رفتن یا دویدن روی دستگاه،‌ دچار آسیب‌های عضلانی اسکلتی مانند کمردرد نشوید، بهتر است همیشه به این ۵ نکته توجه کنید:

-۱ اولین قدم، این است که بتوانید روی تردمیل، وضعیت بدنی مناسبی به خودتان بگیرید؛ یعنی سرتان را بالا بگیرید، عضلات گردنتان را کاملاً شل کنید و آرام باشید و ترجیحاً مستقیم به جلو نگاه کنید. اگر قرار است هنگام استفاده از تردمیل به تلویزیون نگاه کنید، این تلویزیون باید در ارتفاعی نصب شده باشد که شما مجبور نباشید گردنتان را برای مدت طولانی با زاویه نگه دارید.

۲- دست‌هایتان را آرام‌آرام مشت کنید، البته نه تا حدی که دست‌هایتان کاملاً منقبض شود. سعی کنید هنگامی‌که روی تردمیل راه می‌روید یا می‌دوید، بازوهایتان از کنار بدنتان به سمت جلو و عقب حرکت کنند و در واقع، یک‌جور حرکت آونگی جهت پیشگیری از کمردرد داشته باشند.

۳- توصیه می‌شود هنگام ورزش کردن با تردمیل، عضلات شکمتان را منقبض کنید.

۴- راه رفتن روی تردمیل، نیاز به گام‌های خیلی کوتاه یا خیلی بلند ندارد. توصیه می‌شود روی تردمیل، همان ‌طوری قدم بردارید که برایتان آسان و معمول است؛ نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند.

۵- توصیه می‌شود روی نفس‌های خودتان تمرکز داشته باشید. سعی کنید به صورت طبیعی نفس بکشید و گهگاهی که می‌توانید، نفس عمیق بکشید.

برای مطالعه ” درمان کمر درد مزمن ” کلیک کنید .

کمردرد در ورزشکاران

آسیبهای کمردرد ورزشکاران آسیبهای ورزشی دیسک کمر در ورزشکاران

کمردرد حاد و مزمن و آسیبهای ورزشی دیسک کمر در ورزشکاران نسبت به جمعیت عادی بیشتر است. هر الگویی از آسیب امکان دارد بدنبال ضربات به ستون مهره در ورزشکاران دیده شود. از سویی این درد بخاطر اعمال نیروهای مکرر فشاری به آنها نسبت به تغییرات تخریبی در دیسکها مستعد هستند.

کمردرد بعد از سرماخوردگی دومین علت شایعی است که فرد را از حضور در محل کارش باز می دارد. این درد مهمترین عامل پزشکی است که افراد را در عرصه اجتماعی ناتوان می کند.

احتمال ابتلا به این درد در طول عمر (حداقل یکبار ) حدود ۷۰% است.

در تحقیقات نشان داده شده است که کمردرد در ۴۰% موارد با درد ساق پا و ران همراهی دارد و به درجات کمتری هم ضعف و بی حسی مشاهده می شود.

 فتق دیسک مهمترین علتی است که سبب کمردرد در ورزشکاران می گردد. دیسک بین مهره های کمری چهارم و پنجم شایعترین دیسکی است که دچار هرنی (فتق) می گردد و بعد از آن هم فتق دیسک بین مهره پنجم کمری و مهره اول ساکرال (خاجی) از همه شایعتر است.

پیشگیری از کمردرد در ورزشکاران

۱) در ورزشکاران وضعیت قرارگیری نامناسب به ستون مهره های ورزشکاران فشار وارد می آورد. رباطها بیش از حد کشیده، عضلات خسته و مفاصل و اعصاب تحت فشار قرار می گیرند .

به راست قامتی بیند یشید: قفسه سینه را جلو داده ، شانه ها را رها نمایید، چانه را به سمت داخل و سر را همتراز سطح بدن قرار دهید.

۲) انعطاف پذیری :انعطاف پذیری عضلات باز کننده کمری، خم کننده لگنی، عضلات خلف رانی و دور کننده های لگنی را حفظ نمایید این کار مانع از بروز کمردرد در ورزشکاران خواهد شد. اگر این عضلات سفت وانعطاف ناپذیر باشند، به علت افزایش تنش روی بخش کمری خارجی درمعرض آسیب خواهید بود.

دراین زمینه افزایش انعطاف پذیری و جلوگیری از کمردرد در ورزشکاران تمرینات کششی به شما کمک می نمایند.

۳) تمرینات استحکام بخش کمری :هدف از تمرینات استحکام بخش کمری، انقباض همزمان عضلات عمقی شکمی و باز کننده های کمری است.

این امر می تواند به پیشگیری و تخفیف درد کمک نماید.

۴) کار با وزنه : شیوه صحیح کار با وزنه به پیشگیری از کمردرد در ورزشکاران کمک می کند.

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.

روی لگن و زانو خم شوید. وزنه را محکم در دست گرفته و آن را به بدن خود نزدیک نمایید. عضلات شکم خود را سفت نموده و از عضلات قوی پاهای خود جهت بلند کردن وزنه استفاده کنید. پشت خود را درحد امکان صاف نگهدارید. از پیچش بدن بپرهیزید. روی پاهای خود بچرخید نه روی پشت خود.

۵) خوابیدن : تشک شما باید درحد کافی سفت باشد تا از وضعیت طبیعی بدن شما حمایت نماید.

۶) تمرینات متقاطع : توصیه براین است که در کنار ورزشهایی نظیرقایقرانی، دو، تنیس که مشتمل بر تمرینات و چرخش های فشارنده هستند، ورزشهای غیر فشرده نظیر شنا به برنامه تمرین افزوده شود. این امر به عضلات، رباطها، دیسکها و مفاصل فرصت استراحت می دهد. بهرحال در درمان کمردرد در ورزشکاران ، باید از شنای قورباغه، کرال و پروانه اجتناب نمود.

برای مطالعه ” درمان کمر درد با ماساژ” کلیک کنید .

فیزیوتراپی و درمان دیسک کمـر

   post_image

فیزیوتراپی شیوه‌ای از درمان بیماری‌ها و اختلالات عصبی-ماهیچه ای-اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان‌های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است.

در فتق دیسک کمر عضلات کمری به اسپاسم فرو می‌روند و گودی کمر کمتر و تقریبا صاف می‌شود پس فیزیوتراپ باید تلاش کند تا اسپاسم عضلات را از بین ببرد. بیمار را به صورت طاق‌باز و روی شکم خوابانده و دست‌ها را در پهلو قرار می‌دهیم و به بیمار می‌گوییم نفس عمیق بکشد و نفس را در سینه نگه دارد و بعد آهسته نفس را از دهان بیرون دهد.

با این تنفس عمیق و آرام شکم حرکت می‌کند و عضلاتی که باعث سفتی ناحیه کمر شده بودند بدون اینکه روی کمر فشار وارد آید شل می‌شوند.به این ترتیب عضلات ناحیه کمر را به‌طور غیرمستقیم آزاد می‌کنیم.

در مرحله دوم به بیمار می‌گوییم در همان حالت خوابیده آرنج را خم کند و کف دست‌ها را روی زمین قرار داده، سپس به اندازه بازو بلند شود و تاکید می‌کنیم که عضلات لگن و ستون‌فقرات را وارد انقباض نکند و از ۱۰۰۱ تا ۱۰۱۰ بشمارد.

در مرحله بعد از بیمار می‌خواهیم کف دست‌ها را روی زمین قرار دهد و بنشیند تا گودی کمر را به ۳۰ درجه برساند. این کار را باید به طور مرتب انجام دهند. همان‌طور که می‌دانیم فتق دیسک‌کمر جانبی پشتی است و با فیزیوتراپی فتق را به طرف جلو می‌فرستیم.

تمرین‌های درست فیزیوتراپ وقتی است که درد به تدریج کم شده و به طرف مرکز حرکت کند یعنی اگر درد بیمار در ناحیه پاست به زانو و سپس به کمر برسد. وخیم‌ترین وضعیت در تمرین‌های نادرست وقتی است که کمر بهبود یافته و درد پا شروع شود.

منبع :دکتر شجاعی