اثرات کلی مگنت تراپی

  1. اثرات التیامی یا بازسازی در بافت های استخوان و پریوست
  1. اثر ضد التهاب

اثر ضد التهاب این روش در مطالعات بر روی استئومیلیت باکتریال مزمن و حاد و نیز التهابات استریل رومائید و نیز آرتروز(استئو آرتریت) ثابت شده است.

  1. اثرات ضد درد

اثر مگنت در شرایط دردناک التهابی یا تخریبی مثل آرتروز ثابت شده است و همچنین آزمایشات اثر متقابل آن را با آندروفین ها نشان می دهد. مزیت دیگر تأثیر بر سندرمهای دردهای انتشاری مانند سیاتیک است که برای درمان استفاده توأم از مگنتوتراپی و لیزرتراپی توصیه میشود.

  1. اتساع عروق (وازودیلاتاسیون) و افزایش خون رسانی و اکسیژن رسانی به بافتها

در این مکانیسم افزایش اکسیژن بافتی تا ۲۰۰ % در ناحیه پالس دیده شده و شستشوی محصولات متابولیکی از سلول ها ازدیاد پیدا می کند. در واقع این مکانیسم در هر پروسه ای از ترمیم، اساس بهبودی است.

  1. اثرات ضد اِدم

معمولاً بعد از جلسه دوم درمان دیده می شود. اگر منشاء اِدم بدخیمی یا متاستاز به غدد لنفاوی باشد از این روش نمی توان استفاده کرد.

  1. اثرات بازسازی بافتی در بافت نرم و بافت عصبی (Neural Regeneration)
  1. اثر شل کنندگی در گرفتگی عضلات، با منشاء ستون فقرات و گرفتگی عضلات بعلت تجمع فرآورده های اسیدی ناشی از سوخت و ساز بدن که باعث درد می شود مؤثر است.

در مگنتو تراپی از سه میدان مثبت، منفی و پالسی استفاده می شود.
مگنتوتراپی یک روش درمانی بی خطر و غیر تهاجمی است که مورد منع خاصی ندارد و کنتراندکسیون های آن همان موارد منع فیزیوتراپی است.

مگنت تراپی( مغناطیس درمانی) مجهز

الکتروماگنتیک تراپی یا مگنت تراپی

مگنت تراپی( مغناطیس درمانی) مجهز

میدان های مغناطیسی در زندگی انسان نقش مهمی دارند و این نقش زمانی قابل درک است که بدانیم زمین خود یک مغناطیس بزرگ می باشد.
با عبور جریان از یک سیستم، در اطراف آن میدان مغناطیسی تشکیل می شود. این میدان به شکل دایره است و شدت آن قابل اندازه گیری می باشد. در واقع چگالی شدت میدان مغناطیسی از خطوط نیروی مغناطیسی در اطراف و مرکز سیستم یا بوبین ایجاد می شود که آن را با واحد Gauss یا Tesla اندازه می گیرند.

 استفاده از مگنت تراپی از قرن ۱۷ در دنیا مورد توجه و مطالعه بوده است. این شیوه درمانی بر این اساس استوار است که همه چیز در ماهیت الکتریکی هستند. با توجه به اینکه غشای سلول و تمام عناصر داخل سلول دارای بار الکتریکی و مغناطیسی هستند. بدن انسان از تعداد زیادی سلول تشکیل شده است که فعالیت الکتریکی دارند. این سلول ها پتانسیل پایه دارند که برای متابولیسم زمان سلولی لازم است.

در واقع می توان پروتوپلاسم (محتویات داخل سلولها) را به عنوان یک سیستم ژنراتور در نظر گرفت که شارژ الکتریکی بدن را تعیین می کند و کاهش این انرژی الکتریکی باعث ضعف مغناطیسی بدن و فقدان آن باعث مرگ می شود.

تأثیر مگنتوتراپی بر استخوان

یکی از موارد استفاده از مگنتوتراپی تأثیر آن بر جوش خوردن شکستگی استخوان است. بافت استخوانی تا سن ۳۵ سالگی تشکیل شده و پس از آن توده استخوانی کم کم شروع به کاهش می کند. عوامل تغذیه ای بخصوص دریافت کلسیم، سطح فعالیت های فیزیکی و فاکتورهای ژنتیک در این پروسه اهمیت دارند.

تأثیر مگنت تراپی بر تحریک استخوان سازی و استئوپلاست ها ثابت شده است. میدانهای مغناطیسی پالسی با تغییر پتانسیل غشای سلولی در اوستئوپلاستها باعث تحریک فعالیت آنها می شود. یکی از عوارض مهم در شکستگی استخوان، جوش نخوردن یا (Non Union) می باشد که احتمال آن با افزایش سن زیاد می شود. PMF باعث تسریع پروسۀ جوش خوردن استخوان و افزایش توده استخوانی (Bone Mass) می شود.
از موارد دیگر مگنتوتراپی می توان از کاربرد آن در درمان اوستئوپوروز و یا پوکی استخوان یاد کرد. امواج با فرکانس پائین الکترومگنتیک باعث القاء جریانهای الکتریکی در استخوان شده و تراکم استخوان را افزایش می دهند. همچنین امواج الکترومگنیک اثرات ثانوی دیگری نیز دارد که در حفظ ساختار استخوان بطور غیر مستقیم نقش عمده ای دارند.

مگنت تراپی

نحوه کار مگنت تراپی

 این دستگاه با تولید و انتشار امواج مغناطیسی با اشکال و شدتهای مختلف که تماما قابل برنامه ریزی است و حتی توسط شرکت سازنده حدود ۵۰ برنامه بصورت پیش فرض در حافطه دستگاه تعبیه شده است؛ در درمان بیماریهای مختلف میتواند پزشک یا فیزیوتراپیست را همیاری کند. این امواج بصورت دوایر سولنوئیدی یا کافهای مخصوص به بصورت پالس به بیمار منتقل میشوند در واقع تعداد پالس و چگونگی این امواج در درمان بیماریهای مختلف متفاوت است.

اثرات مگنت تراپی

 کاهش درد: از مگنت تراپی در موارد مختلف درد های  مفصلی و عضلانی استفاده می شود . بر اساس یافته های جدید این اثر ناشی از افزایش اندورفین ، شل شدن عضلات ، کاهش تورم و ادم و همچنین تئوری ملزاک ( کنترل دروازه ای درد ) می باشد .این درمان می تواند همراه سایر درمانها مانند  درمانهای دستی استفاده شود.یکی از موارد مهم کاربرد مگنت  در درد های با منشاء ستون مهره ای و آرتروز می باشد .

کاهش تورم: مگنت از طریق افزایش فاگوسیتوز و افزایش تولید هیپر اکسید موجب کاهش تورم بافت می شود .

 تسریع در جوش خوردن استخوان: در طول زندگی سلولهای استخوانی دائما در حال تخریب و بازسازی هستند یعنی در هر لحظه بخشی از بافت استخوانی جذب و در همان لحظه تشکیل می شود . دردوران کودکی و نوجوانی سرعت تشکیل بافتهای استخوانی بیشتر از تخریب و جذب آن است اما از ۳۰ سالگی به بعد میزان تخریب  بافت های استخوانی بر تشکیل آن پیشی می گیرد . تحقیقات نشان می دهد از ۳۰ سالگی به بعد سالانه۱% از تراکم استخوانها ی بدن کاسته میشود که این مقدار در بانوان و در دوران یائسگی به ۳-۲ %  افزایش می یابد.

  علاوه بر سن عواملی مانند سطح استروژن ، ژنتیک، عادات تغذیه و تحمل وزن توسط استخوان و داروها  بر تراکم استخوان موثرند.اعمال بار روی استخوان و انقباضات عضلانی ازعوامل مهم تحریک استخوان سازی محسوب می شوند در حالیکه بی حرکتی مانند سنین بالا و بی حرکتی داخل گچ فعالیت سلولهای استئوکلاست یعنی سلولهای از بین برنده استخوان را افزایش می دهند.

در مرکز جامع توانبخشی امید مگنت تراپی انجام میشود .