درمان کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک زانو

مقدمه غضروف زیر کاسه‌ زانو در حقیقت یک ضربه‌گیر طبیعی است. استفاده‌ی بیش از حد، صدمه دیدن یا عوامل دیگر به عارضه‌ای به نام کندرومالاسی کشکک (kon-droh-muh-LAY-shuh puh-TEL-uh)منجر می‌شود؛ کندرومالاسی اصطلاحی عام است که برای اشاره به آسیب دیدن غضروف زیر کاسه زانو به کار می‌رود؛ اصطلاح دقیق‌تری که به جای کندرومالاسی یا نرمی غضروف زانو […]