آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

چرخش پاشنه پا

مشاده فیلم آموزشی چرخش پاشنه پا 

بر روی لینک زیر کلیک کنید

چرخش پاشنه


عوارض کفشهای تنگ و پاشنه بلند

کفشهای پاشنه بلند در افراد سالم،موجب تغییراتی در عضلات و لیگامانهای پا می گردد.در کفشهای پاشنه بلند برای جلوگیری از افتادن بدن به سمت جلو،بالای لگن به سمت عقب خم میشود(تنه به طرف عقب می رود)و موجب افرایش گودی کمر می شود،زانوها خم،مچ پا به پلانتار فلکش میرود.

شکم به طرف جلو رفته و به دنبال آن کشیدگی عضلات پشتی ایجاد می گردد ضمنا پنجه به صورت شیبدار و انگشتان در وضعیت اکستانسیون می روند.مرکز ثقل به سمت جلو تغییر مکان میدهد.(پاشنه بلند تر از 45میلی متر در خانم ها و35 میلی متر در آقایان پاشنه بلند نامیده می شود)

1- تاندول آشیل را در وضعیت کوتاه شده قرار می دهد و در دراز مدت موجب کوتاهی آن می شود

2- موجب کشیدگی عضلات قدام(جلو)ساق و ضعف آن می گردد
3- کاهش سطح اتکا و در نهایت پیچ خوردگی پا را در بر خواهد داشت
4- فشار زیادی به قسمت قدامی پا وارد می کند
5- موجب از بین رفتن قوس عرضی می شود

6- تولید درد در پا می کند
7- افزایش گودی کمر را باعث می شود
8- در مقابل گودی کمر برای حفظ تعادل تولید قوزپشتی جبرانی می کند
9- باعث ایجاد دفورمیتی چنگالی انگشتان پا می شود
10- خستگی زودرس را موجب می شود
11- موجب کشیدگی در عضلات قدام و ضعف عضلات خلفی ساق می گردد

12- به علت فشار زیاد به سرپنجه باعث پینه می شود
13- به دلیل ایجاد گودی کمر و کشیدگی عضلات پشت کمر منجر به کمر درد می شود
14- موجب چرخش پاشنه به طرفین هنگام راه رفتن می گردد
15- کوتاه شدن طول گامها،لنگش در راه رفتن و ساییدگی در قسمت جلوی کفش
16- فشار غیر متعارف باعث براق شدن،تاول زدن و قرمز شدن پوست پنجه می گردد
17- کفشهای پاشنه بلند و پنجه تنگ باعث فشردگی و جمع شدن انگشتان می شود و تولید عارضه هالگوس والگوس می کند.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان