آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

پمپ اپیدورال کنترل درد

28

استفاده از پمپ اپیدورال (PCEA) جهت کنترل درد، با پیشرفت های موجود در درمان و کاهش درد، به عنوان یک روش موثر برای کاهش درد در بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند پمپ وریدی کنترل درد، بیماران می‌توانند از این روش برای دریافت مقادیر یکجا و بولوس، و نیز تزریق مداوم داروهای مسکن (مخدرها و بیحس کننده های موضعی) از طریق فضای اپیدورال استفاده کنند.

در برخی از تحقیقات، استفاده از پمپ اپیدورال کنترل درد با بوپیواکائین و فنتانیل در مقایسه با تزریق مداوم اپیدورال، بهبود قابل توجهی در بیدردی و رضایت بیشتر بیمار، کاهش شیوع عوارض جانبی و هزینه های کلی داشته است. پمپ اپیدورال در بیماران با درد حاد پس از اعمال بزرگ داخل شکمی، ارتوپدی یا جراحی توراکس، و نیز در موارد درد مزمن مانند کانسر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با استفاده از پمپ اپیدورال کنترل درد، بیماران توانایی تنظیم مقادیر داروهای مسکن متناسب با میزان درد را دارند. همچنین، میزان مخدر مصرفی کمتر و بیدردی موثرتری در مقایسه با پمپ وریدی و تزریق مداوم اپیدورال ایجاد می‌شود.

فواید پمپ اپیدورال نسبت به تزریق مداوم اپیدورال شامل کارایی بیشتر، رضایتمندی بالاتر، آرامبخشی کمتر و کاهش استفاده از مخدر می‌باشد. استفاده از پمپ اپیدورال PCEA در مقایسه با پمپ وریدی کنترل درد PCIA باعث کاهش مصرف مخدر می‌شود.

کاربرد مرفین در روش پمپ اپیدورال کنترل درد

کاتترهای اپیدورال می‌توانند برای کنترل درد قبل و حین عمل جراحی در ناحیه تحتانی تورایسک یا فوقانی کمری استفاده شوند. برای بارگیری اولیه، مقدار 2 تا 3 میلی‌گرم مرفین (بدون نگهدارنده) تزریق می‌شود و سپس تزریق مداوم مرفین (با غلظت 0.2 تا 0.4 درصد) با مقدار 0.4 میلی‌گرم در ساعت آغاز می‌شود. مقدار یکجای 2 تا 3 میکروگرم از مرفین با زمان قفل شدن 10 تا 15 دقیقه و بیشترین مقدار تزریق 1 تا 2 میلی‌گرم در ساعت تزریق می‌شود. بارگیری اولیه تنها بعد از تزریق آزمایشی با بیحس‌کننده موضعی (2 تا 3 میلی‌لیتر لیدوکائین 2 درصد) تجویز می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کاتتر در فضای ساب آراکنوئید قرار دارد.

دردهای اضافی در بیماران پس از عمل جراحی در 6 تا 8 ساعت اول شایع است که می‌توان آنها را با تزریق یکجا 0.5 تا 1 میلی‌گرم مرفین اپیدورال درمان کرد. اگر تزریق دارو در دو نوبت متوالی کافی نبود، باید اطمینان حاصل شود که کاتتر در فضای اپیدورال قرار دارد و جابجایی آن رخ نداده است.

تزریق 50 تا 100 میکروگرم فنتانیل اپیدورال باعث افزایش تأثیر مقدار بارگیری اولیه می‌شود. زمان قفل شدن پمپ اپیدورال کنترل درد با استفاده از مرفین حدود 30 دقیقه توصیه می‌شود. برای جلوگیری از تجمع اضافی مرفین، میزان تزریق مداوم آن باید محدود شود. مقادیر یکجای کم با زمان قفل شدن کوتاه در پمپ اپیدورال بی خطر هستند و به تجمع اضافی دارو قبل از تأثیر مقدار بارگیری اولیه منجر نمی‌شوند.

_________________

دیگر موارد:

درباره ی پمپ کنترل درد

پمپ کنترل درد در کودکان

داروهای مورد استفاده در پمپ کنترل درد

 

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان