آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

وضعیت قرار گرفتن گردن

رعایت وضعیت های مناسب که گردن را در حالت طبیعی نگهداشته و فشار کمی به عضلات و لیگامان های آن وارد می آورند ، از گردن درد پیشگیری کرده و یا آن را کاهش می دهند. از انجام حرکات بیش از حد دامنه طبیعی گردن ، و فعالیت ها و وضعیت های بدنی که سبب فشار زیاد به گردن می گردند باید خودداری کرد و یا آن ها را بحداقل رساند ، بطور مثال:
از نشستن در یک وضعیت برای مدت طولانی پرهیز کنید. هر چند وقت یکبار، بمدت 5 دقیقه از پشت میز کار برخاسته و استراحت کنید یا قدم بزنید.
مانیتور کامپیوتر یا تلویزیون خود را نسبت به چشم های خود در ارتفاع مناسبی قرار دهید به طوری که مجبور نباشید به بالا یا پائین نگاه کنید.از فشار وارد آوردن بر روی پشت خود خودداری کنید. از کوله پشتی های سنگین و کیف هائی که بر روی شانه قرار می گیرند استفاده نکنید. بچه ها را بمدت طولانی بر روی شانه خود حمل نکنید. می توانید از کوله پشتی ها یا ساک های چرخ دار استفاده کنید و بچه ها را در کالسکه بچه حمل کنید.
کا رهائی که مستلزم بالا نگاهداشتن سر است را بمدت طولانی انجام ندهید .
سر را بالا و شانه ها را بطرف عقب و پائین نگاهدارید. بر ای حمایت بازوها از صندلی های دسته دار استفاده کنید. 
د ر طول شب ، توصیه می شود حوله یا ملافه لوله شده در زیر گردن قرار داده شود و یا از بالش های طبی مخصوص گردن به نحوی استفاده شود که گودی گردن پر شده و گردن در وضعیت طبیعی قرار بگیرد. وقتی به پشت می خوابید ، گوش ها باید در امتداد وسط شانه ها قرار گیرند. در موقع خوابیدن به پهلو، بینی باید در امتداد استخوان جناغ سینه قرار گیرد.
استفاده از یک یا دو بالش معمولی در زیر سر برای خوابیدن توصیه نمی شود، زیرا بالش های معمولی می توانند باعث قرار گرفتن گردن درحالت خمیدگی بیش از اندازه به طرف جلو یا طرفین شوند. از خوابیدن بر روی شکم خودداری کنید.
د ر موقع حمل اشیا ، آن ها را به بدن نزدیک نگاهدارید و از دراز کردن دست ها خودداری کنید.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان