آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

ورزش های کششی گردن Neck Stretch

ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺭﺩ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﺸﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮﺩ. نمونه ای از ورزشهایی که می تواند برای گردن مفید باشد در زیر آورده شده است.

Myofascial Neck Release

یک غلتک از جنس فوم زیر گردن خود قرار دهید و به پشت بر روی زمین به گونه ای دراز بکشید که بازوها بی حرکت باشد، پشت صاف باشد، زانو ها خمیده باشند، پاها به اندازه ی عرض لگن از هم جدا باشند و شانه ها ثابت باشند. وزن سر خود را به غلتک منتقل کنید تا سر به آرامی بر روی غلتک قرار گیرد.
همانطور که سر خود را از یک سمت به سمت دیگر می چرخانید به صورت پیوسته و یکنواخت نیز نفس بکشید و این حرکت را چند بار تکرار کنید تا از کشش و ماساژ بر روی گردن خود لذت ببرید.

کشش گردن Neck Stretch

در یک موقعیت ثابت به صورت چهار زانو بنشینید. گوش سمت چپ خود را به سمت شانه ی سمت چپ خود بیاورید ونگه دارید. سر خود را پایین بیاورید و به سمت زمین بچرخانید و چانه را بر روی سینه قرار دهید. سپس سر خود را به سمت راست بچرخانید و گوش سمت راست را بر روی شانه سمت راست بیاورید. دو مرتبه این حرکت را تکرار کنید.

منبع :طب فیزیک و توانبخشی دکتر مسعود عمادی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان