آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

ورزش های شکستگی ترقوه

استخوان ترقوه

استخوان ترقوه یک بخش از ساختار شانه است و مانند استخوان کتف، به اتصال اندام فوقانی به تنه کمک می‌کند. این استخوان تنها ارتباط استخوانی اندام فوقانی با تنه را فراهم می‌کند. ترقوه یک استخوان بلند است که دارای دو قوس در طول خود است و به شکل حرف S با انحنای کمتری است. شکستگی استخوان ترقوه می‌تواند ناشی از ضربه مستقیم یا غیرمستقیم باشد. درمان شکستگی استخوان ترقوه ممکن است شامل انجام تمرینات زیر باشد.

ورزش های شکستگی ترقوه

تمرین اول

دست ها را در حالی که میله را در دست دارید به اندازه عرض شانه باز کنید، و با کمی فاصله از بدن جلو بدن نگه دارید، سپس به آرامی دست ها را به طرف بالای سر حرکت دهید تا دست ها کاملا” صاف شوند و به موقعیت اول برگردید، این حرکت ورزشی شکستگی ترقوه را در ۳ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

تمرین دوم

میله را از پشت در دست بگیرد، دست ها در حالت استراحت روی باسن قرار گیرد، سپس به اندازه ۱۵ سانتی متر دست ها را به طرف عقب حرکت دهید و به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در دو ست در ۱۵ تکرار انجام دهید.

تمرین سوم

“برای انجام این حرکت ورزشی، ابتدا باید روی زمین دراز بکشید. سپس میله را در دست بگیرید و دست‌ها را به اندازه عرض شانه باز کنید. سپس به طرف قسمت آسیب دیده دست‌ها را حرکت دهید. حرکت باید طوری باشد که شما میله را در همان حالت خارج بدن سمت راست حرکت دهید. این حرکت ورزشی برای درمان شکستگی ترقوه مناسب است و می‌توانید آن را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.”

تمرین چهارم

مانند تصویر میله را از پشت به حالت عمودی در دست بگیرد، سپس به طرف بالا و پایین حرکت دهید.این حرکت را در ۳ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

تمرین پنجم

دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و میله را دست بگیرد، در این وضعیت باید پشت دست شما به طرف شکم باشد.سپس دست ها را به طرف چپ بدن حرکت دهید به نحوی که میله از طرف چپ بدن خارج از بدن قرار گیرد.این حرکت  شکستگی ترقوه را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

تمرین ششم

“برای انجام این حرکت ورزشی، دست‌ها را بشتر از عرض شانه باز کنید و میله را در دست بگیرید. سپس میله را بالا بیاورید تا حد شانه و در این وضعیت، بدون اینکه کمر را بچرخانید، میله را به سمت راست و سپس به سمت چپ حرکت دهید. این حرکت ورزشی برای درمان شکستگی ترقوه مناسب است و می‌توانید آن را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.”

برای مطالعه درمان شکستگی ترقوه کلیک کنید.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان