آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

نحوه انجام نوار عصب

491 orig

سرعت هدايت عصبی  (Nerve Conduction Study, NCV)

در اين تست سرعت هدايت امواج در طول يك عصب بررسي مي شود .براي اين كار ابتدا عصب توسط تحريك الكتريكي ،تحريك مي شود.

اين كار معمولا توسط قرار دادن دو الكترود از جنس نمدكه با سرم مرطوب شده اند و تحريك الكتريكي خفيف انجام مي شود. اين كار باعث تحريك عصب شده و موج عصبي حاصله توسط دو الكترود ديگر ثبت مي شود. سرعت هدايت عصبي بر اساس فاصله بين الكترود هاي تحريك كننده و ثبت كننده و همچنين زماني كه طول كشيده موج حاصله درعصب اين مسير را طي كند محاسبه مي شود. به جز موارد خاص ، همراه با تعين سرعت عصبي ،الكترو ميوگرافي نيز انجام مي شود .

آمادگي براي اين تست

·       دماي بدن نبايد پايين باشد
·        از مصرف كرم وپماد خودداري شود

          لباس راحت و گشاد بپوشید.

بيماراني كه تست هدايت عصبي به تشخيص انها كمك مي كند:
·        نروپاتي ديابتي
·        سندروم گيلن باره
·        نروپاتي در اثر نارساي مزمن كليه
·        سندرم كارپال تونل (گير افتادن عصب در مچ دست)
·        آسيب شبكه عصبي گردن يا كمر
·        شاركوت ماري توث
·        بي حسي وگز گز اندامها در اثر نروپاتي
·        فلج بلز (فلج عصب صورتي )
·        اختلال يا آسيب  در عصب اولنا ، مدين،راديال،پروتنال. تيبيال

احتياط:

در صورت داشتن پيس ميكر قلبي به پزشك اطلاع داده شود.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان