کلینیک تخصصی اندام های مصنوعی Limbs Prosthetic Clinic

این کلینیک یک مرکز چند تخصصی می باشد و بیماران قطع عضو علاوه بر دریافت اندام مصنوعی از فیزیوتراپی تخصصی و لیزر درمانی و نیز هیدروتراپی همزمان برخوردار خواهند شد و در نتیجه درمان کامل توانبخشی را زیر نظر پزشکان متخصص و نیز مهندسین ارتوپدی فنی دریافت خواهند کرد.

این کلینیک آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

             • انواع پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی با متد قالبگیری با اسکنر و قطعات پیشرفته

             • انواع مفاصل (هیدرولیک/ پنوماتیک/ هوشمند)

             • سیستم ژل لاینر و سوکتهای ژلی

             • دستهای مایوالکتریک و هوشمند

             • ارزیابی عیوب پروتز با کامپیوتر و اسکن

             • تمرین راه رفتن با پروتز در محیط های مختلف

             • آموزش مراقبت از استامپ

             • پروتز کودکان

             • انواع روکش های سیلیکونی شبیه به پوست

             • پروتز سینه

onebit 10  اسکنر های لیزری و آنالیز کامپیوتر

آنچه این مرکز را از سایر مراکز مشابه متمایز خواهد کرد، این است که شیوه قالب گیری از پای بیمار به کمک اسکنرهای لیزری و ارزیابی راه رفتن بیمار بوسیله سیستم آنالیز کامپیوتری صورت می گیرد که به نوبه خود منحصر به فرد است. از سوی دیگر کلیه قطعات و مواد اولیه استفاده شده تماماً از کمپانی های مطرح دنیا می باشد.

onebit 10  مفاصل هیدرولیک و پنوماتیک هوشمند

در مورد پروتزهای اندام تحتانی و قطع عضوهای بالای زانو و روی زانو از مفاصل هیدولیک و هوشمند استفاده خواهد شد که سرعت راه رفتن بیمار و ثبات پروتز به کمک کامپیوتر و سرعت تزریق روغن سیلیکون تنظیم می شود.

onebit 10  پروتزهای مایو الکتریک اندام فوقانی

در مورد پروتزهای اندام فوقانی جهت قطع عضو های زیر آرنج و یا بالای آن از سیستمهای مایو الکتریک هوشمند با الکترودهای فشاری بسیار حساس استفاده خواهد شد که قابلیات حرکت پنجه را بسیار روان می گرداند.

onebit 10  تعیین عیوب پروتز با کامپیوتر

در این مرکز بیماران پس از دریافت پروتز بر روی سیستم آنالیز حرکتی راه خواهند رفت و الگوی راه رفتن آنها در داخل نرم افزار تخصصی بررسی و عیوب پروتز تعیین می گردد.

onebit 10  تمرین راه رفتن در مسیرهای ویژه

به منظور آموزش راه رفتن با پروتز به خصوص در مورد بیمارانی که اولین پروتز خود را دریافت می نمایند از سیستم های مختلف استفاده می شود که شامل موارد زیر است:

         onebit 34راه رفتن در آب

         onebit 34راه رفتن روی سطح شیبدار

         onebit 34راه رفتن روی سطوح نرم

onebit 10  مراقبت های ویژه از عضو باقیمانده

ot 14تزریقات تخصصی ویژه درد محل استامپ

ot 14ماساژ تخصصی استامپ

ot 14آب درمانی استامپ

ot 14مراقبت از زخم

ot 14بانداژهای مخصوص

po 16  پروتز کودکان

تمام قطعات و مفاصل مربوط به قطع عضو ها و ناهنجاری های مادرزادی کودکان برای سنین مختلف در این مرکز موجود است و در طراحی پروتزهای کودکان تنوع رنگ و طرح وجود دارد.

po 16  روکش های سیلیکونی شبیه به پوست

این روکش ها قابل استفاده برای پروتزهای موجود بیمار و یا پروتزهای جدید ساخته شده می باشد.