لیزر سابقه ای ۳۰ ساله در پزشکی دارد و در ده سال اخیر توانسته است در حیطه فیزیوتراپی نیز جایگاه قابل قبولی به دست بیاورد. با استفاده از لیزر پرتوان (بالاترین توان موجود در ایران) مشکلات بیماران مراجعه کننده به این مرکز پوشش داده می شود. کنترل انواع دردها مانند آرتروز، کشیدگی تاندون و آسیب های ورزشی را به عنوان جزیی از کارکردهای لیزی می توان نام برد.