آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

علل و علائم انواع کمردرد

1- كمر درد گذرا

دردي ناگهاني و شديد در ناحيه كمر و ناشي از انجام حركات نامناسب و يا كشيدگي بيش از حد ستون فقرات است . هر چند كه اين درد گذراست اما هيچ گاه نبايد كم اهميت شمرده شود ، چرا كه مي تواند اخطاري براي عود مجدد آن باشد و سريعا بايد جهت جلوگيري از تكرار آن اقدام شود .

2 – كمر درد حاد

يك درد حاد در ناحيه ي كمر است كه در اثر قرار گرفتن در وضعيتهاي غلط ، خم شدن هاي مكرر به مدت طولاني و يا ضربه به ستون فقرات كمري ايجاد مي شود . نشانه ي وقوع آسيب بافتي بوده و بدرجات مختلفي در فرد ايجاد ناتواني مي كند . هر چند كه آسيب ، كوچك باشد ولي بايد مراقب بود و از تكرار آن جلوگيري كرد . براي اين منظور و وهله ي اول بايد درمان علامتي جهت كنترل درد انجام شده و سپس بهبودي كامل و تمامي فعاليت هاي طبيعي ستون فقرات را به شكل اوليه خود بازگرداند . البته اولين وقوع حمله ي حاد كمر درد ، نيازي به نگراني ندارد و ليكن بايد پيامدهاي آن را در نظر گرفت و هر چه زودتر براي رفع آن اقدام نمود و در غير اين صورت صدمه و جراحت شدت پيدا كرده و دوره ي ناتواني ادامه پيدا خواهد يافت. به طوريكه طبق آمار، شانس بازتواني موفق در بيماراني كه كمر درد آنها بيش از 6 ماه مقاومت مي كند كاهش يافته و حتي پس از 3 ماه مقاومت درد، وضعيت روحي و رواني بسيار تغيير خواهد كرد. پس به طور جدي با تكرار يك حمله ي شديد كمر درد مقابله كنيد .

3- كمر درد مزمن

كمر درد مزمن در واقع در اثر عدم درمان و يا مقاومت به درمان كمر درد حاد ايجاد مي گردد . بديهي است كه درمان به موقع و مناسب درد حاد ، همواره درد مزمن را به حداقل مي رساند . درد مزمن كمر بايد به عنوان يك علامت جدي تلقي شده و كليه معاينات باليني و آزمايشات پاراكلينيكي جهت بيماري هاي سيستميك انجام گردد. به هر صورت درد مزمن كمر مستلزم يك بررسي دقيق و درمان مناسب توسط گروهي درمانگر ، متشكل از پزشك ، متخصص فيزيوتراپي ، متخصص روانپزشكي و … مي باشد .

منبع: تحقیق ورزش درمانی و علل بروز کمردرد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان