آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

طب سوزنی گردن درد

گردن درد یکی از شایعترین بیماریهای شغلی است که البته در بعضی مشاغل مثل دندانپزشکی بیشتر دیده میشود. از آنجا که اعصاب دست در ناحیه گردن از بین مهره ها خارج شده و به طرف انتهای دستها میروند در اثر آرتروز مهره های گردنی یا دیسک بین مهره ای مهره های گردنی و دلایل دیگری ممکن است تحت فشار قرار گیرند و بیمار دچار درد در ناحیه گردن همراه با انتشار به قسمت بازو و ساعد همراه با احساس بی حسی و کرخی گردد. درد ناشی از آرتروز گردن ممکن است به ناحیه شانه ها و بین کتفها و یا ناحیه پس سر منتشر شود. این دردها گاهی برای بیمار بسیار طاقت فرسا میشود. در این موارد علاوه بر استراحت و استفاده از محافظهای گردنی ممکن است مسکن تجویز شود یا بیماران تحت درمان فیزیوتراپی قرار میگیرند. البته ممکن است کشش برای ناحیه گردن انجام شود و یکسری تمرینات ایزومتریک برای ناحیه گردن توصیه گردد. طب سوزنی همراه با ماساژ چینی در مواردی میتواند موثر باشد هرچند که ارتروز را نمیتوان کاملا ًدرمان کرد ولی با این روشها میتوان درد ان را تسکین داد و از پیشرفت ان جلوگیری کرد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان