آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

زانوی عقب رفته

زانوی عقب رفته یکی از انواع تغییر شکل های زانو است که در آن ، زانو عقب تر از وضعیت طبیعی قرار می گیرد.به عبارت دیگر ، زانو با دامنه بیشتر از حد طبیعی باز می شود که این عمل غیر طبیعی است .

علل

ضعف عضلات چهار سر زانوی عقب رفته
فلج عضله چهار سر
کوتاهی عضله چهار سر
ضعف عضلات پشت ران
ضعف عضلات پشت ران و چهار سر
فلج عضلات پشت ران

عوارض

– آرتروز زود رس

در بیماری زانوی عقب رفته به علت وارد شدن فشارهای غیر طبیعی ، فرد دچار آرتروز زودرس زانو می شود.

– درد

درد زانو به علل مخلف،از جمله کشش بافت های نرم،وارد آمدن فشارغیرطبیعی بر سطوح مفصلی ، و فشرد شدن استخوان کشکک روی استخوان ران بروز می کند.بنابراین درد ممکن است در قسمت جلو زانو به علت فشردگی کشکک روی استخوان ران و همچنین در عقب زانو به علت کشش بافت های نرم خلفی ایجاد شود.

– تغییر در راستای ستون مهره ها

در صورتی که در بیماری زانوی عقب رفته تغییر شکل یک طرفه باشد، می تواند موجبات انحراف ستون مهره ها را فراهم آورد .

– تغییر الگوی راه رفتن

راه رفتن فرد از حالت طبیعی خارج می شود.

– افزایش آسیب پذیری

نظر به این که در این وضعیت زانو از وضع بیومکانیکی طبیعی خارج می شود، آسیب پذیری آن افزایش می یابد و احتمال وترها و رباط های اطراف زانو زیاد می شود.

تشخیص زانوی عقب رفته

۱-برای این منظور ، می توان دو پا را از سطح زمین بلند کرد.این کار در حالی صورت می گیرد که فرد طاقباز خوابیده است .زاویه زانو در حالت طبیعی و هنگامی که کاملا صاف می باشد، صفر درجه است،اما اگر زانو عقب رفته باشد، این زاویه تغییر خواهد کرد.در صورتی که یک طرفه باشد، تغییر شکل را در مقایسه با سمت سالم بهتر می توان تشخیص داد.در دو طرف ها نیز اندازه گیری زاویه باز شدن زانو به تشخیص کمک می کند.

۲-در حالی که درشت نی و استخوان ران در یک خط قرار گرفته اند ( زاویه صفر درجه یا ۱۸۰ درجه) ساق را بلند کنید.بلند کردن ساق موجب می شود که درشت نی نسبت به استخوان ران در سطحی بالاتر و زاویه دار واقع می شود.این حالت ، نشن دهنده زانوی عقب رفته است.

نحوه اندازه گیری

برای اندازه گیری زانوی عقب رفته ، راستای ساق و ران که در یک خط هستند ، به عنوان وضعیت طبیعی و صفر درجه در نظر گرفته می شود.حال ، جلو آمدن ساق نسبت به ران زاویه ای ایجاد می کند که میزان درجه زاویه عقب رفتن زانو را مشخص می کند.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان