مقدمه

چرخش مچ پا نوعی چرخش پا به داخل است که این بیماری در تمام افراد ممکن است رخ دهد. چرخش داخلی مچ که هایپرپرونیشن نیز نامیده می شود به علل مختلف باعث بهم خوردن پاها می شود. استفاده از فیزیوتراپی، بریس و ارتز، حرکات اصلاحی و در مواردی دارودرمانی، راه های درمان این مشکل هستند.

 

چرخش مچ پا به داخل چیست ؟

برای اینکه با مفهوم چرخش مچ پا یا hyperpronation آشنا شویم درابتدا باید با مفهوم pronation آشنا شویم . پرونیشن به عملکرد طبیعی پاها گفته میشود. دراین حالت زمانی که پاها روی زمین قرارمیگیرد و وزن بدن برروی مچ پا قرارمیگیرد حرکت داخلی استخوان زانو و حرکت خارجی بقیه قسمت های پاها باعث حرکت مچ پا میشود پرونیشن حالت طبیعی است که  باعث نرم شدن پا وبدن هنگام راه رفتن حفاظت زانو و پا ازضربات سخت برروی سطوح ناهموارمیشود و hyperpronationزمانی اتفاق می افتد که پرونیشن (چرخش)بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر هایپرپرونیشن زمانی ایجاد میشود که حرکات داخل زانو افزایش پیداکند و باعث برهم خوردن عملکرد مفصل شود. حرکات اضافی زانو باعث برهم خوردن تنظیم بین استخوان زانو و استخوان hindfoot میشود. عدم تنظیم فشاروعدم تقسیم نابرابر وزن برروی پا باعث میشود که وزن وفشار درکل بدن پراکنده شود و باگذشت زمان این عدم تعادل درعملکرد مفصل باعث آسیب دیدگی مفصل، لیگامنت ها و ساختاراستخوان میشود. اگر هایپرپرونیشن درمان نشود باعث ایجاد اختلالاتی مانند بونیون، دردناحیه پاشنه (دردکف پا)،چکشی شدن انگشت و موارد دیگر میشود. هم چنین حرکات اضافی پا متیواند به نواحی دیگر بدن هم منتقل شود وباعث ایجاد درد در زانو، لگن وناحیه تحتانی مفصل کمرشود.

هایپرپرونیشن معمولا درهمه سنین ومخصوصا درافرادی که فعالیت های زیادی انجام میدهند اتفاق می افتد. این اختلال  معمولا هنگام تولد ایجاد میشود هایپرپرونیشن باهربارقدم برداشتن اتفاق می افتد درنظر بگیرید که هرشخصی به صورت میانگین حدود 8000 قدم در هر روز و میلیون بار قدم درطول زندگی برمیدارد پس به آسانی می توان حدس زد که ضربه های اضافی که به دلیل تنظیم نبودن مفصل برروی مفصل ایجاد می شود میتواند باعث ایجاد آسیب های جدی به مفصل شود.

 

 

علت ها و دلایل

زمانیکه یک یا چند ماهیچه تنظیم نباشد باحرکات روزانه که انجام میشود هایپرپرونیشن می تواند پیشرفت کند یکی ازدلائل ممکن این عارضه ضعف ماهیچه های لگن که به آن ماهیچه گلوته آل gluteal (باسن) درناحیه پشت لگن گفته میشود که براثر چاقی بیش ازحدویا نشستن های طولانی مدت ایجادمیشود. یکی دیگر ازدلائل آن کوتاه شدن تاندون آشیل است که براثر پوشیدن کفش های پاشنه بلند ایجاد میشود است. هایپرپرونیشن میتواند براثرپوشیدن کفش های تنگ که باعث ناتوانی ماهیچه پا برای حرکت انگشتان میشود ایجاد شود و درنهایت ممکن است این عارضه براثر عملکرد ناصحیح تاندون های پشتی مچ پا تاندونی که درپشت ماهیچه ساق پا وزیر پا قراردارد ایجاد شود وباعث خم شدن پا به سمت پایین مچ پا  و پیچیدن کف پا به داخل شود. زمانی که پاها را به صورت صاف برروی زمین قرار میدهیم اختلال هایپروپرونیشن یک سری حرکت است که همزمان برروی چندین مفصل پا درهنگام راه رفتن ایجادمیشود.زمانی که پا شنه پا برروی زمین ضربه میزند یک زاویه کچ به داخل ایجادمیشود وناحیه زیرین پاشنه به سمت بیرون کج می شود هم چنین مرکزوجلوی استخوان talus تالوس که دربالای پاشنه ودرست درزیرمفصل مچ پا قرار گرفته است به سمت داخل وبه سمت پایین کج میشود و این باعث میشود که مفصل بین تالوس و استخوان navicular ناویکولرکه استخوان خیلی کوچک جلوی تالوس است به بیرون بچرخد این به این معنی است که ناحیه میانی پا به کنار،بیرون یا بالا بچرخد.

درمان

مشاهده

تعدادی ازپزشکان مخصوصا برای کودکان اولین قدم ،مشاهده شرایط را توصیه میکنند تا متوجه بروزعلائم عارضه  شوند .درحقیقت دربیمارانی که درمان انجام نداده اند آسیب دیدگی رخ میدهد.

ارتز

راهی که ارتوز میتواند باعث درمان پا بشود جلوگیری ازایجاد وزن پا برروی پا است .جذب فشارهای ناشی ازوزن بدن بوسیله ارتوز زمانیکه فردایستاده است انجام میشود ارتوز همچنین متیواندهنگام راه رفتن به بیمارکمک کند با مشاهده وتجویزارتوزبرای بیمارمیتوان تعدادی ازعلائم بیماری را کاهش داد اما ارتوز نمیتواند باعث اصلاح تنظیم مچ پا شود.

ارتوزهای آماده وبدون تجویزپزشک معمولا تاثیرکمتری دردرمان دارند وسریع ازپا درمی آیند. ارتوزهای سفارشی که توسط پزشک ساخته میشود گران ترازنوع آماده آن است  این بریس ها معمولا ماندگا ترهستند اما نسبت به مارک OTC تاثیرکمتری دردرمان دارند واین بریس ها هنوز به جایگزین نیازدارند.ممکن است افراد زیادی چندین هزاردلار برای تهیه ارتوزها بپردازند وبه هیچ نتیجه ای دست نیابند واین به این دلیل است که ارتوزهازمانی موثرهستند که آنها را بپوشید وباعث درمان علت اختلال نمیشوند. دراکثر موارد فشارهایی  خارجی که ایجادمیشود میتواند به جای تاثیربخشی باعث ایجادمشکل شود تاول ،دردپا، دردمفصل واختلالات مداوم دیگر متیواند با پوشیدن ارتوزها درمفصل پا رخ دهد.

ارتوزها درانواع مختلف وبا قیمت های متنوع دربازار وجوددارند تعدادی ازآنها به صورت قالب های آماده هستند ومیتوانند ازداروخانه ها تهیه شوند که این نوع ارتوزها برای اکثرمشکلات پا موثرهستند. اگرچه دربعضی ازموارد ارتوزها باید متناسب با آسیب دیدگی توسط متخصص مفصل پا طراحی شود.

فیزیوتراپی وبریس

هایپرپرونیشن درمراحل اولیه میتواند بوسیله بریس وفیزیوتراپی درمان شود بریس ها متیوانند درمراحل اولیه باعث درمان هایپرپرونیشن وبدشکلی شوند. بوسیله بریس وفیزیوتراپی میتوان باعث استقامت پا وماهیچه تحتانی ساق پا شد. این بریس ها باعث میشود که فشار بدن درهنگام راه رفتن جذب شود.تمرینات فیزیوتراپی برای استقامت واستحکام ماهیچه ها واستحکام وتثبیت کمان پا وموقعیت صیحیح پا طراحی شده است.

کفش و کفی مخصوص

اگرشما دچارچرخش بیش ازحد پابه داخل هستید باید ازکفی های طبی مخصوص استفاده کنید  بسیاری ازکفش ها ی ورزشی دارای مواد سختی درداخل کفی (فوم های ضخیم وپهن درکفش ورزشی)هستند این به این معنی است که این گونه کفش ها باعث ایجاد فشار کمتری برروی پا میشود وباعث حفاظت ناحیه داخلی پا میشود وازهرگونه غلط خوردن وصاف شدن پا جلوگیری میکند.

حرکات اصلاحی

تمرینات بدون کفش: شما میتوانید بدون استفاده ازکفش هنگام دویدن چرخش پا به داخل را کاهش دهید.

تمرینات استقامتی پا: پیچاندن انگشتان یک تمرینی است که باعث استقامت وانعطاف انگشتان وکاهش هایپرپرونیشن میشود شمامیتوانداین تمرین را به صورت نشسته یا ایستاده وبا پهن کردن یک حوله جلوی خود انجام دهید  بوسیله انگشتان یک پا این حوله را به سمت خود با جمع کردن انگشتان بکشید وبرای هردوپا این تمرین را انجام دهید.

تمرین استقامت پشت ساق پا: این تمرینات که بابلندکردن پاشنه پا باعث استقامت ماهیچه پشت ساق پا میشود وباعث حفاظت وحرکت مچ پا میشود.

برروی پاهایتان بایستید پاشنه پاهایتان را بالاببرید درحالیکه پاشنه پایتان بالا است به مدت  5 ثانیه درهمین حالت بمانید و سپس به حالت اولیه بازگردید وزن خود را نگه دارید تا برروی همه قسمت های پا تقسیم شود زمانیکه پاشنه پاهایتان رابالا نگه میدارید پاهای شما درموقعیتی که پاها بدون چرخش به داخل است قرارمیگیرد.

تمرینات ناحیه خارجی ران:اگر ماهیچه های خارجی ران ضعیف باشد ساق پا وپا به طرف داخل پیچ میخورد وهایپرپرونیشن رخ میدهد تمرینات ماهیچه های خارجی ران باعث استقامت این ناحیه وناحیه لگن میشود این تمرین را متیوانید به صورتی که برروی یک تشک دراز کشیده اید انجام دهید ودراین حالت ساق پای شما هم باید برروی تشک قراربگیرد ساق پای خود را به هم نزدیک کنید وسپس ازهم دورکنید ویا ساق پاهای خود را ازکنارباز وبسته کنید.

نتیجه گیری

پیشگیری بهتر از درمان است! پس درصورتی که با اولین نشانه ها و علائم چرخش مچ پا به داخل روبرو شدید با استفاده از نرمش ها و تمرینات خاصی که ارائه شد نسبت به درمان اقدام کنید و در صورتی که تمرینات مؤثر نبودند، حتماً باید به پزشک مراجعه کرده تا با استفاده از فیزیوتراپی و بریس های مخصوص، از تغییر شکل مچ پایتان جلوگیری نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
Call Now Buttonتماس