آناتومی

هر انگشت دست از طریق یک مفصل به کف دست متصل میشود. در کف دست چهار استخوان به نام متاکارپ Metacarpal bone وجود دارد که با چهار انگشت دست مفصل میشوند.

شکستگی های استخوان های متاکارپ در کف دست شایع بوده و در همه سنین دیده میشوند. شایعترین علت این شکستگی ها زمین خوردن یا ضربه مستقیم به پشت دست یا مشت زدن است. این شکستگی ها معمولا عرضی و بدون جابجایی هستند ولی ممکن است مایل یا مارپیچی بوده و یا با جابجایی همراه باشند.

33333333333333

علائم

بدنبال شکستگی متاکارپ در کف دست پشت دست متورم و دردناک شده و فشار به محل شکسته شده شدت درد را افزایش میدهد.

پوست روی استخوان شکسته ممکن است کبود شود. مشت کردن دست معمولا شدت درد را افزایش میدهد.

تشخیص

تشخیص شکستگی متاکارپ در کف دست با استفاده از رادیوگرافی ساده است.

222222222222222222222

درمان شکستگی های متاکارپ در کف دست

در شکستگی های متاکارپ در کف دست بدون جابجایی یا با جابجایی اندک، تنها درمان مورد نیاز استفاده از یک آتل برای بیحرکت کردن محل شکستگی و کاهش درد است.

آتل معمولا بمدت سه هفته باقی مانده و سپس خارج میشود. بعد از آن بیمار  با انجام ورزش هایی سعی میکند دامنه حرکتی انگشتان و مچ دست را به حالت قبل از شکستگی برگرداند.

در مواردیکه جابجایی قطعات شکسته شده متاکارپ زیاد باشد درمان بصورت جااندازی بسته شکستگی است. اگر قطعات شکسته شده بعد از جااندازی، پایدار بودند ادامه درمان  بصورت بیحرکتی با آتل گچی انجام میشود.

1111111111111111111111111

در مواردی که شکستگی متاکارپ بعد از جااندازی ناپایدار باشد پزشک متخصص ارتوپد با استفاده از پین های فلزی که آنها را از طریق پوست به داخل استخوان و محل شکستگی هدایت میکند، قطعات شکسته شده را به یکدیگر متصل میکند.

هنگامی که جااندازی بسته موفقیت آمیز نباشد پزشک معالج اقدام به جااندازی باز شکستگی و فیکس کردن قطعات شکسته شده بوسیله پین یا پیچ و پلاک میکند.

پس از جراحی  دست بمدت چند هفته در آتل گچی مانده و سپس ورزش های انگشتان برای بدست آوردن مجدد دامنه حرکتی آنها شروع میشود.

ایران ارتوپد

برای مطالعه ی مقاله ی بیشتر درباره ی “شکستی استخوان“بر روی لینک های زیر کلیک کنید

اهداف درمان شکستگی

انواع وعلائم شکستگی استخوان

همه چیز درباره شکستگی استخوان ها

روشهای مختلف درمان شکستگی

راه‌های ترمیم شکستگی استخوان

شکستگی ها وعلل و درمان

مقالات مرتبط

فهرست
Call Now Buttonتماس