آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

درمان دستی و کاربرد آن در بیماریها

1درمان دستي.jpg

درمان دستی

امروزه در درمان مكمل (Complementary and Alternative Medicine) از مهارت و نيروي دست فيزيوتراپيست جهت ارزيابي و درمان اختلالات موجود در سيستم عضلاني – اسكلتي استفاده مي شود. سيستم عضلاني _ اسكلتي حدود 60% از ارگانيسم بدن انسان را تشكيل مي دهد و ارتباط اختلالات اين سيستم بدن با دردها و اختلالات احشايي بخوبي تبيين شده است.
  كليد درمان بسياري از بيماري هاي عضلاني _ اسكلتي در طب امروزي بكارگيري درمان هاي دستي مي باشد. در اين درمان فيزيوتراپيست با مهارت لمس خود (Palpation Skill) ضايعه حركتي بافت نرم (بافت پيوندي) و مفاصل مختلف بدن را شناسايي و سپس با بكارگيري تكنيك ها و ايجاد حركتهاي هدفمند با دامنه، جهت و سرعت مشخص، وضعيت حركتي را بهبود و راستاي طبيعي مفاصل را احياء مي كند.
اين درمان ها با ديدگاه كلي نگر (Holistic Medicine) به سلامت بدن بصورت يك كل توجه داشته و با احياء حركت طبيعي مفاصل و بافت نرم (پوست و فاشيا ) عملكرد صحيح ساير ارگانهاي بدن حتي احشاء داخلي را تسهيل مي كنند. بطورنمونه در اين بخش از درمان مكمل، درمان كمر درد بدون اصلاح حركتي كمربند لگني و اندامهاي تحتاني ، احشاء داخلي و فقرات فوقاني، موقت و يا غير عملي مي باشد.

کاربرد درمان دستی در بیماریها

سردردهاي با منشاء گردني، كمردرد با منشاء مفاصل آپوفيزيال و مفاصل ساكروايلياك، دردهاي وضعيتي- شغلي، انحرافات جانبي ستون فقرات، دردهاي انتشاري بافت فاشيا، درمان نهايي و تكميلي Strain و Sprain، نقاط دردناك عضلاني (نقاط ماشه اي) و برقراري حركت طبيعي بافت نرم در ناحيه .

   لازم به يادآوري است كه بكاربردن صحيح درمانهاي دستي بدون ارزيابي و معاينه دقيق بيمار و تعيين ماهيت و محل ضايعه غير ممكن است.
بديهي است كه كاربرد درمانهاي دستي در فيزيوتراپي به عنوان يك جزء از بسته درماني پيشنهادي براي بيمار بوده و تركيب اين روش درماني با ساير مداليته هاي الكتروتراپي و بخصوص تمرين درماني سلامت پايدار (درمان علتي و نه فقط درمان علامتي ) بيمار را تضمين خواهد نمود.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان