در این روش با استفاده از امکانات مکانوتراپی و کشش ستون فقرات به همراه اجرای تکنیک های دستی اختصاصی بافت نرم، درمانی کاملا متفاوت و موثر به بیماران ارائه می گردد و تفاوت اصلی این روش با روشهای درمانی پیشین، تمرکز بر روی درمان ضایعه ایجاده شده برای بیمار است که نتیجه آن کاهش درد و علائم بیماری می باشد و هدف، تنها کاهش درد بیمار نیست.