خدمات ویژه کودکان در مرکز جامع توانبخشی امید، کلینیک ارزیابی، اصلاح و درمان غیر جراحی اختلالات اسکلتی عضلانی کودکان

– ارزیابی و درمان اختلالات راه رفتن کودکان (صافی کف پا، راه رفتن روی پنجه، چرخش پا به داخل)

چرخش پنجه پا رو به داخل (متاتارسوس اداکتوس و متاتارسوس وارسوس) بیماری است که معمولاً در نوزادان تازه متولد شده، مشاهده می‌شود و در صورت وجود آن جلوی پا (پنجه) نسبت به عقب پا (پاشنه) به سمت داخل می‌چرخد.در این بیماری پنجه پا به سمت داخل می‌چرخد، اما پاشنه (عقب پا) وضعیت طبیعی دارد. چنانچه پاشنه پا نیز حالتی غیرعادی داشته باشد، مشکل جدی‌تر خواهد بود. اگر انحناء رو به داخل پنجه با انحراف رو به خارج پاشنه همراه باشد، با کجی پا روبه‌رو هستیم. اما اگر انحناء رو به داخل پنجه با چرخش رو به داخل پاشنه و خمیدگی رو به پایین مچ پا توأم باشد، به گونه‌ای که پا به سمت پایین متمایل باشد، بدشکلی از نوع پا چنبری است.

– تصحیح اختلالات مادرزادی کودکان (بدشکلی های مفصل کوتاهی اندام)

– بررسی و درمان اختلالات زانوی کودکان (زانوی پرانتزی، عقب زدگی زانوها)

– مشاوره الکترودیاگنوزیس اختلالات عصبی عضلانی کودکان

IMG_204331

– اسکن کامپیوتری کف پا و طراحی و ساخت کلیه وسایل کمکی به کمک سیستم اسکن لیزری

– اولین مرکز ارائه دهنده کفشهای ارتوپدیک کودکان با الگوهای نوین و تنوع رنگ و مدل