مرکز جامع توانبخشی امید: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 02188801800

بیماری های عصبی موجب مورمور شدن دست و پا

از مهمترین علل گزگز و سوزن سوزن شدن دست و پا مشکلاتی است که مستقیما خود عصب را متاثر میکند. یا بر روی عصب فشار وارد میکنند و یا عصب را خراب میکنند.

فشار بر روی عصب:

فشار خارجی بر روی عصب میتواند موجب اختلال در کارکرد آن شده و انتقال پیام حسی به مغز را مختل کند. این اختلال ممکن است بصورت بی حس شدن پوست، کم حس شدن پوست و یا گزگز، مورمور و سوزن سوزن شدن تفسیر شود. وقتی یک عصب حسی در نقطه ای تحت فشار قرار میگیرد نمیتواند به خوبی پیام های عصبی را از رشته های حسی کوچکتر که به آن میرسند به مغز منتقل کند. در این حالت محدوده پوستی که این رشته های کوچک از آن خارج شده اند احساس گزگز و سوزن سوزن شدن میکند.

دلایل گزگز و سوزن سوزن شدن دست و پا:

 •سندروم کانال کارپ carpal tunnel syndrome در مچ دست که موجب گزگز در انگشتان دست میشود
•سندروم تونل اولنار یا نوروپاتی اولنا یا سندروم تونل کوبیتال cubital tunnel syndrome که همگی نام های یک بیماری واحد هستند و با فشار به عصب اولنا در ناحیه آرنج موجب مورمور در انگشتان دست میشوند
•نوروپاتی پرونئال که با فشار به عصب پرونئال در ناحیه زانو موجب سوزن سوزن شدن انگشتان پا میشود
•سندروم تونل تارس یا نوروپاتی تیبیال که با فشار به عصب تیبیال در مچ پا موجب مورمور و گزگز در انگشتان پا میشود
•مرالژی پارستتیکا که بر اثر فشار به عصبی پوستی خارجی ران در ناحیه لگن ایجاد شده و موجب احساس گزگز و سوزن سوزن شدن و احساس داغی و گرما و سوزش در جلوی ران میشود.
•هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای که بسته به اینکه در گردن یا کمر باشد میتواند موجب گزگز در دست یا پا شود.
•تنگی کانال نخاعی که معمولا در ناحیه کمر بوده و میتواند موجب احساس سوزن سوزن شدن در پا شود.

علت فشار به یک عصب:

•رشد استخوان کنار عصب و فشار به آن مانند آنچه در تنگی کانال نخاعی ایجاد میشود.
•فشار دیسک به عصب مانند آنچه در فتق دیسک بین مهره ای ایجاد میشود.
•تورم غلاف تاندون و فشار آن به عصب مجاور مانند آنچه در سندروم کانال کارپ است.
•فشار یک تومور یا یک آبسه عفونی یا یک رگ بزرگ شده به عصب مجاور خود

 

مقالات مرتبط

تلفن نوبت دهی کلینیک