آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

بهترین دکتر متخصص کمر درد و دیسک

انواع متخصص ها

درد کمر یکی ازرایجترین مشکلاتی است که بیماران رامجبورمیکند به پزشک مراجعه کنند. پزشک خانواده تعداد زیادی بیمارکمردرد را معاینه میکند اما اگربعد از گذشت 4 تا6  هفته با مصرف مسکن وتمرینات درمانی بیماردرمان نشود به پزشک متخصص مفاصل معرفی میشود. بسیاری ازشرکت های بیمه برای پوشش هزینه های بیمه هنگام مراجعه به متخصص احتیاج به یک معرفی نامه ازطرف پزشک خانواده ومراکزدرمانی دیگردارند.

شما برای انتخاب یک پزشک ازبین پزشک متخصص ارتوپد،کایروپراکتر،پزشک فیزیوتراپی،جراح سیستم اعصاب،متخصص استخوان به سختی میتوانید یکی را انتخاب کنید .کدامیک میتوانند بهترین درمان رابرای شما انجام دهند؟

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی کسی است که متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی بدن است.به گفته پزشک توانبخشی به نام جوئل پرس درموسسه توانبخشی درشیکاگواین تخصص، یک تخصص نسبتا جدید است این رشته ازسال 1940 شروع شد وسابقه آن به جنگ جهانی دوم بازمیگردد درآن زمان باعث درمان بسیاری ازآسیب ها شدند.

محدوده درمانی این رشته شامل ارزیابی و درمان آسیب های مغزی،آسیب های ستون مهره ها وقطعی یک عضوبدن است.

امروزه پزشکان به همه ی زیر رشته ها(موارد) این رشته تخصص دارند اما تعدادی ازآنها فقط برروی یک رشته درمان انجام میدهند وهرکدام ازپزشکان برروی یک شاخه پزشکی فعالیت میکنند مانند پزشک اطفال ،پزشکان ورزشی،پیرا پزشکی و پزشک آسیب مغزی است.تعداد این پزشکان درحدود8000 نفر درسرتاسرکشوراست واین پزشکان بیشتردرشهرهای بزرگ فعالیت میکنند وبسیاری ازمردم حتی نام این پزشکان رانشنیده اند.

کایروپراکتر(درمان دستی)

???????????????????????

کایروپراکتربرای درمان دردکمربسیارموثراست درسال  2002 به صورت تقریبی  15 میلیون آمریکایی ازروش کایروپراکتراستفاده کرده اند و40 درصد آنها برای درمان درد ناحیه تحتانی کمراین روش را انتخاب کرده اند.اگرکسی بخواهد پزشک متخصص کایروپراکترشود باید به مدت 4 سال کامل دراین رشته تحصیل کنند وسپس به مدت یک سال دردروه آموزش پزشکی دریک دانشگاه معتبرکایروپراکتر تعلیم ببینند.شما باید پزشک کایروپراکتری را انتخاب کنید که دارای بورد تخصصی ازدانشگاه معتبرباشد. پزشکان کایروپراکترمانند متخصصان استخوان  باید دارای مهارت خاصی درحفظ فیزیک بدن ودرمان هایی که برای حفظ ستون مهره ها انجام میشود باشند.به یاد داشته باشید بعضی ازمتخصصان درمورد درمان هایی که انجام میدهند ادعا میکنند پس سعی کنید پزشکی را انتخاب کنید که درمورد میزان بهبودی شما کاملا صادق باشد وهیچ ادعایی نداشته باشد.

پزشک متخصص آسیب شناسی استخوان

home-banner

پزشک متخصص آسیب شناسی استخوان باید دارای مدرک دکترای تخصصی آسیب شناسی استخوان باشند ودراین رشته تعلیم ببیند این متخصص باید درمان هایش شامل درمان کل بدن وحفظ ساختارماهیچه ها باشد.آنها میتوانند علاوه بر نسخه وجراحی انجام دهند.

جراحان

جراحان معمولا بیشتردرمان های مستقیم را انجام میدهند جراح سیستم اعصاب وجراح ارتوپدهردودرجراحی ستون مهره ها تخصص دارند.اکثرمردم فکرمیکنند جراح سیستم اعصاب جراحی مغزانجام میدهد  اما درحقیقت بیشترجراحی که او انجام میدهد جراحی ستون مهره ها است.برای اینکه بتوانیم جراح سیستم اعصاب بشویم باید 6 تا7 سال آموزشی پزشکی را فرابگیریم وبرای جراح ارتوپد 4 تا5 سال آموزش نیازاست. جراح سیستم اعصاب جراحی است که عمل های حساس مانند جراحی کانال های ستون فقرات را انجام میدهد وجراح ارتوپد جراحی های کلی را انجام میدهد.

چگونگی انتخاب

پنی کوآن مدیرانجمن دردهای مزمن درآمریکا معتقداست که وجود درمان های متفاوت درد کمرمیتواند کمی برای بیماران نگران کننده باشد کوآن میگوید این درمان ها مانند یک نقشه جاده نیست که بگوییم به طرف راست یا طرف چپ بپیچید.

توصیه پزشک خانواده به شما شروع سفربه یک مکان مناسب است و زمانیکه مشکل جدی مانند توموردربدن نباشد نیازی به درمان نیست و درمان های دردکمرفقط برای کمک به کاهش درد انجام میشود. شما باید به پزشک  درمورد توصیه های مراقبتی وانجام انواع متفاوتی ازفعالیت ها مانند شروع خرید اطمینان داشته باشید ومطمئن باشید که اوکاملا آگاه است وتجربه کافی دارد و توصیه های که اوبه شما میدهد کاملا برای شما مفیداست.

ویژگیهای بهترین پزشک  011319064_prevstill

همانند همه متخصصین این نوع متخصص باید تحصیلات طولانی بگذراند برای دریافت این تخصص افراد باید بعد از دوره لیسانس مدرک دکترا داشته باشند و دردوره های آموزش پزشکی برای گرفتن مدرک و گواهینامه تخصص شرکت کند و بعد از دادن آزمون مدرک تخصصی خود را دریافت کنند برای اینکه بتوانیم یک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی خوب بشویم به مهارت های خاص شخصی نیازاست.

درک واستنباط

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید بتواند در مورد واکنش دیگران و چگونگی این واکنش ها قضاوت کند. مخصوصا زمانیکه یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی با یک بیمار مواجه میشود باید ازاستنباط شخصی خود استفاده کند وخطرات و فواید درمانی بالقوه که برای بیمار وجود دارد را تشخیص دهد ودرمورد انتخاب بهترین وموثرترین درمان ها تصمیم گیری کند. همچنین یک پزشک  متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید به راحتی بتواند مشکل را تشخیص دهد حتی اگرراه حل بیماری را بلافاصله نتواند انجام دهد اما تشخیص مشکل بسیارمهم است. توانایی تشخیص اطلاعات غلط ودرست ازدیگرمواردی است که یک پزشک باید کاملا برآن مسلط باشد مثلا بعضی ازبیماران تعدادی ازاطلاعات را مخفی میکنند و یا اطلاعات کمی دراختیارپزشک قرارمیدهند اما اگرپزشک مهارت کافی را داشته باشد به راحتی میتواند تشخیص دهد.

استدلال

یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی خوب باید هردومهارت استدلال قیاسی واستقرایی را داشته باشد.استدلال قیاسی استدلالی است که پزشک حقایق وقوانین کلی برای پیدا کردن یک پاسخ منطقی رامیداند واستدلال استقرایی ترکیب همه اطلاعات ودست یابی به یک نتیجه مطلوب است زمانیکه پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی با اطلاعاتی که مربوط به یکدیگرنمیشوند مواجه میشود آنها رابا یکدیگرترکیب میکند تا بتواند به یک نتیجه دلخواه دسترسی پیدا کند به این استدلال ،استقرایی میگویند.

ارتباط

PatientCare&Services_spine

یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید یک شنونده خوب باشد آنها باید بتوانند توجه وتسلط کافی به کلمات ،زبان وحرکات بدن که برای بیان احساسات وتفکرفرداست داشته باشد.این فرد باید طوری صحبت کند که شنونده کاملا متوجه حرفهای اوبشود وبرای او ابهامی بوجود نیاید.یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید بتواند به راحتی ارتباط نوشتاری برقرارکند ودرصورت نیازبه نوشتن یک گزارش باید بتواند مفهوم رابه راحتی به دیگران ابلاغ کندوبه صورت کلی بتواند با دیگران به راحتی ارتباط برقرارکند.

همدردی

پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی اولین آرامش دهنده بیماراست  پس باید بتواند با بیمار همدردی کند اوباید مشکل بیماررابفهمد وبتواند بهترین راه رابرای درمان اوانتخاب کند یک پزشک باید آمادگی شنیدن هرگونه جمله ناراحت کننده ،عصبی وتعجب انگیزرا داشته باشد اوباید توانایی کنترل احساسات خود را داشته باشد وبتواند با کنترل خشم واحساسات خود به بیمارکمک کند.

تحمل فشار

کارکردن به عنوان یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی میتواند استرس زا باشد. این استرس ها دربعضی ازشرایط عادی ودربعضی ازمواقع میتواند بسیارشدید باشد مثلا درشرایطی که بعضی ازبیماران باعث ایجاد آشوب دربیمارستان میشوند میتوانداسترس زاباشد.این استرس ها درمواقعی میتواند طولانی مدت باشد. دربعضی ازمواقع پزشک ممکن است درمواجه شدن با یک بیمار خاص به ماه ها تاسال ها نیازداشته باشد تا استرس دراو ازبین برود .همه پزشکان وپزشکان متخصص توانبخشی وطب فیزیکی تجربه شکست را دارند این پزشکان نمیتواند درهمه موارد به همه بیماران کمک کنند ورضایت همه بیماران را جلب کنند دربعضی شرایط نارضایتی هایی هم وجود دارد پس یک پزشک باید تحمل همه فشارها راداشته باشد.

بی ریا

با گذشت زمان پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی با معاینه روزانه چندین بیمارمیتواند راحت وبی ریا شود درماه مارچ سال 2011 مطلبی تحت عنوان زیردریک مقاله به نام” روانشناسی امروز” نوشته شده بود که “یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی باید رفتاربی ریا درقبال بیماران داشته باشد پزشک علاوه برجدیتی که دردرمان بیماردارد باید با خونگرمی ودلسوزی با بیماررفتارکند ،به نیازهای او کاملا گوش دهد وتوصیه های مفید ودرمان های جدی برای اوارائه کند”.

کنجکاوی

یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکیهرچه ازبیمارخود بیشتربداند بهترمیتواند اورا درمان کند این به این معنی است باید ازبیمارسوالات جزئی ومفیدی که میتواند باعث تشخیص بیماری شود پرسیده شود وکنجاوی لازم برای دریافت اطلاعات کامل بیمارداشته باشد.

کنجاوی های بی ریا وصادقانه بودن با بیمارمیتواند به پزشک برای درمان های موثرودقیق کمک کند.همچنین پزشک باید کنجاوی لازم برای شرکت درکنفرانس ها ی پزشکی وفراگیری شیوه های جدید درمانی داشته باشد.

خوش بینی

پزشکان متخصص توانبخشی وطب فیزیکی معمولا با افرادی مواجه هستند که دچارافسردگی ویا اختلالات دیگری هستند واین ممکن است  باعث ایجاد ناراحتی درپزشک شود درحالیکه احساس همدردی با بیمارازمواردی است که میتواند به بیمارکمک کند انتقال احساس های منفی به بیمارهم میتواند برای بیماردلسرد کننده باشد پس یک پزشک باید با دادن روحیه به بیماروامیدواری دراو وآرزوی داشتن روزهای بهتربرای بیمار به اوکمک کند توانایی ایجاد امید دربیماربرای داشتن آینده ای مطلوب وحس خوش بینی  ازمواردی است که میتواند به پزشک دردرمان بیمار وبه کارگیری توانایی لازم برای درمان کمک کند.

صداقت

spine-xray-doctor

توانایی صادق بودن با بیمارازمواد دیگرموفقیت یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی است زمانیکه یک پزشک با بیمارصادق باشد میتواند به راحتی اطلاعاتی راکه میخواهد ازبیماردریافت کند وبیمارهم با اومیتواند صادق باشد واین یک فرصت برای بهبودی بیماراست یک پزشک متخصص توانبخشی وطب فیزیکی بیمار را درمورد هرمرحله بهبود ،از ارتباط وکیفیت زندگی مطلع میکند دراین موارد اگریک پزشک صداقت داشته باشد به راحتی میتواند حقیقت را دراختیاربیمارقراردهد این به این معنی است که دادن اطلاعات درست به بیمارمیتواند برای بهبود شرایط بیمار ضروری باشد.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان