آدرس: جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 34

نوبت دهی مرکز : 88801800 – 021

الکتروتراپی

photo 2017 08 22 16 23 58

الکتروتراپی

دستگاه هاي مورد استفاده در الكتروتراپي با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگي ، بازآموزي و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندي مي‌شود

 1- استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infer a Red)

اشعه مادون قرمز جرياني با طول موج 1000 تا 40000 آنگسترم مي‌باشد كه وقتي با بدن برخورد مي كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان مي‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدي كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند مي شود.

موارد كاربرد

1- كاهـــش درد
2- كاهش اسپـاسم
3- كاهـش سفتـي
4- افزايش دامنه حركتي
5- صدمات و ضايعات ورزشي
6- آماده سازي بيمار براي انجام حركات‌
ورزشي‌ و تكنيكهاي ‌درماني

2- استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack)

كيسه مخصوصي است كه داراي گرماي مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهاي زير را دارد.

موارد كاربرد

1- كاهش اسپاسـم
2- كاهــش درد
3- كاهش‌چسبندگي
4- کاهش سفتي بافت نرم
5- فزايش دامنه حركتي
6- كاهش گرفتگي عضله
7- آماده‌سازي‌‌ بيمار‌ براي‌ انجام‌ حركات‌ ورزشي‌ و تكنيكهاي‌ درماني

3- استفاده از امواج دياترمی (SWD : Short Wave Diathermy , MWD : Micro Wave Diathermy)

از انواع امواج كوتاه راديويی است که طول موج SWD مورد استفاده در فيزيوتراپی 11متر و فركانس آن 12.27 مگاسيكل می‌باشد.
طول موج MWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 12 متر و فرکانس آن 2450 مگاسیکل می باشد که باعث ایجاد گرمای عمیقی در ناحیه درمان می شود.

موارد كاربرد

1- كاهش اسپاسم
2- كاهش درد
3- افزايش دامنه حرکتی

موارد کلی و کاربردی دستگاه الکتروتراپی برجیس

9k=

1 –کاهش درد و التهاب

2 –کاهش اسپاسم

3 –کاهش سفتی

4 –افزایش دامنه حرکتی و تقویت عضلات

5 –کاهش دردهای متعاقب صدمات و ضایعات ورزشی

6 –کاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی و دردهای مزمن و مداوم

7 –آماده سازی بیمار برای انجام حرکات ورزشی و تکنیک های درمانی

8- استفاده از دستگاه الکتروتراپی برجیس

9- تغییر فرکانس بسته به نیاز مصرف کننده (بیمار) با قابلیت تنظیم شدن فرکانس از حالت فارادیک یه حالت تنس قابلیت تنظیم جهت عملکرد دستگاه (زمان تولید پالس و استراحت) در خروجی دستگاه .

10- تایمر فرمان جهت تنظیم زمان درمان از 1 الی 20 دقیقه.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگانمشاوره رایگان